Buổi 2: Tổng ôn Vật Lý học kỳ 2 – lớp 11

Buổi live stream thứ 2 tổng ôn môn Vật Lý học kỳ 2 lớp 11 năm học 2018-2019. 1. TỔNG ÔN TỪ TRƯỜNG DÂY DẪN2. TỔNG ÔN LỰC
 

Trong buổi livestream tối nay, ngày 12/4/2019 lúc 20h30, thầy Vũ Tuấn Anh sẽ tiếp tục tổng ôn lại môn Vật Lý học kỳ 2 năm học 2018-2019, nhằm giúp các em thi kết thúc năm học lớp 11 tốt.

Nội dung buổi tổng ôn sẽ xoáy vào 2 vấn đề chính cực lớn là:

  1. TỔNG ÔN TỪ TRƯỜNG DÂY DẪN
  2. TỔNG ÔN LỰC TỪ

Để việc ôn tập được thuận lợi, thầy cũng cung cấp sẵn tài liệu miễn phí dành cho các học trò mclass. Các em download free về xem trước để tiện học tập nhé:

Tài liệu:

✔︎ Tổng ôn từ trường dây dẫn .

✔︎ Tổng ôn lực từ.

Các em nhớ follow fb của thầyfanpage của mclass để học tập thật tốt và nhận quà nhé.

Các em cũng có thể xem ngay tài liệu ở đây:

Trích dẫn một số nội dung trong buổi tổng ôn:

Bài 1: Dây ấn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí, cường độ dòng điện I = 0,5 A.
a, Xác định cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 5cm
b, Tại điểm N có cảm ứng từ 0,5.10-6 T. Xác định quĩ tích của N
Bài 2: Một dây dẫn thẳng dài xuyên qua và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ
tại điểm O. Cho dòng điện I = 6A có chiều như hình vẽ. Xác định vecto cảm ứng
từ tại các điểm :A1 (x = 6cm ; y = 2cm), A2 (x = 0cm ; y = 5cm),
A4 (x = -3cm ; y = -4cm), A3 (x = 1cm ; y = -3cm)

ĐS : a.1,897.10-5T ; b 2,4. 10-5T ;c. 2,4. 10-5T ; d. 3,794. 10-5T .
Bài 3 : Cuộn dây có 100 vòng đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại tâm cuộn dây là 6,28.10-6 T . Tìm cường
độ dòng điện chạy qua cuộn dây biến bán kính vòng dây là R = 5 cm .

ĐS : I = 5 mA .
Bài 4 :Ống dây là 20cm có 1000 vòng đặt trong không khí. Cho dòng điện I = 0,5 A chạy qua. Xác định cảm
ứng từ trong lòng ống dây.

ĐS : B = 3,14.10-3 T
Bài 5: Cuộn dây tròn bán kính R = 5cm (gồm N = 100 vòng dây quấn nối tiếp cách điện với nhau) đặt trong
không khí có dòng điện I qua mỗi vòng dây, từ trường ở tâm vòng dây là B = 5.10-4T. Tìm I?

ĐS: 0,4A
Bài6: Một dây thẳng chiều dài 18,84cm được bọc bằng một lớp cách điện mỏng và quấn thành một cuộn dây
tròn. Cho dòng điện có cường độ I = 0,4A đi qua vòng dây. Tính cảm ứng từ trong vòng dây.

Bài 7: Một ống dây thẳng chiều dài 20cm, đường kính 2cm. Một dây dẫn có vỏ bọc cách điện dài 300cm được
quấn đều theo chiều dài ống. Ong dây không có lõi và đặt trong không khí. Cường độ dòng điện đi qua dây
dẫn là 0,5A. Tìm cảm ứng từ trong ống dây.

ĐS: 0,015T
Bài8: Ống dây dẫn hình trụ dài 20cm,đường kính 2cm.Một dây dẫn có vỏ bọc cách điện dài 300m được
quấn đều theo chiều dài ống dây.Cho dòng điện có I=0,5A chạy qua dây.Ống dây đặt trong không khí và
không có lõi thép. Xác định cảm ứng từ tại một điểm P trên trục ống dây.

ĐS:B=0,015T
Bài 9: Dùng một dây đồng đường kính d=0,5mm có một lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ
để làm một ống dây(Xôlenoit), các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện có I=0,4A chạy qua ống dây.Xác
định cảm ứng từ trong ống dây.

ĐS:B=0,001T
Bài10: Dùng một dây đồng đường kính 0,8mm có một lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ có
đường kính 2cm,chiều dài 40cm để làm một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau.Muốn từ trường có cảm
ứng từ bên trong ống dây bằng 6,28.10-3T thì phải đặt vào ống dây một hiệu điện thế là bao nhiêu. Biết điện
trở suất của đồng bằng 1,76.10-8m. ĐS:

7 2
. . .
.
.10 .
B Dl I U R
d 

=4,4V.
Bài 11: Một ống dây dài 50 (cm), cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2 (A). cảm ứng từ bên trong
ống dây có độ lớn B = 25.10-4

(T). Tính số vòng dây của ống dây.

ĐS: 497
Bài 12: Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này
để quấn một ống dây có dài l = 40 (cm). Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài của ống dây là bao nhiêu?
ĐS: 1250
Bài 13: Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), điện trở R = 1,1 (Ω), lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng.
Dùng sợi dây này để quấn một ống dây dài l = 40 (cm). Cho dòng điện chạy qua ống dây thì cảm ứng từ bên
trong ống dây có độ lớn B = 6,28.10-3

(T). Hiệu điện thế ở hai đầu ống dây là bao nhiêu?

 

DẠNG 2. CHỒNG CHẤT TỪ TRƯỜNG

. Tại 1 điểm trong không gian, có thể cùng lúc
xuất hiện nhiều vecto cảm ứng từ. Ta cần tổng
hợp để thu được vecto cảm ứng từ tổng cộng.
. B B B ….B    1 2 n

. Qui tắc hình bình hành

.
2 2 2 F F F 2FF .cos(F ,F )    1 2 1 2 1 2

Bài 1: Hai dòng điện thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí và cách nhau một khoảng d=100cm.Dòng
điện chạy trong hai dây dẫn chạy cùng chiều và cùng cường độ I=2A. Xác định cảm ứng từ
B
tại điểm M

trong hai trường hợp sau:

Share thông tin

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận