Hồ Thức Thuận

- 8 năm kinh nghiệm luyện thi đại học chất lượng cao.

- Gần 170.000 follow facebook học sinh theo học.

- Điểm thi Đại Học Thủ Khoa với 28 điểm (Toán 9.5; Lý 9,5; Hoá 9).

- Đã giúp đỡ hàng ngàn học sinh đỗ đại học mơ ước.

- Top 1 giáo viên dạy live stream lượng xem trực tiếp.

- Sứ giả truyền cảm hứng yêu thích và học tốt môn Toán.

+ Xem toàn bộ

Các khoá học cực HOT của giảng viên: Hồ Thức Thuận

LIVE S - Khởi động - Toán 2K3
LIVE S - Khởi động - Toán 2K3
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K3
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
0 chuyên đề / 178 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE T - Luyện đề - Toán 2K3
LIVE T - Luyện đề - Toán 2K3
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
0 chuyên đề / 102 (bài học)
1,500,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Toán 2K3
LIVE G - Tổng ôn - Toán 2K3
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
KIT C TOÁN - LUYỆN THI THPTQG 2021
KIT C TOÁN - LUYỆN THI THPTQG 2021
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
0 chuyên đề / 5 (bài học)
800,000đ
SÁCH MCLASS TEST 2020
SÁCH MCLASS TEST 2020
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
KHÓA LUYỆN ĐỀ MÔN TOÁN THẦY HỒ THỨC THUẬN
KHÓA LUYỆN ĐỀ MÔN TOÁN THẦY HỒ THỨC THUẬN
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
2 chuyên đề / 30 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K4 - HTT
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K4 - HTT
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
15 chuyên đề / 191 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE T - Luyện đề - Toán 2K4 - HTT
LIVE T - Luyện đề - Toán 2K4 - HTT
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
2 chuyên đề / 73 (bài học)
1,800,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Toán học 2K4 - HTT
LIVE G - Tổng ôn - Toán học 2K4 - HTT
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
1 chuyên đề / 3 (bài học)
1,500,000đ
Thực chiến phòng thi - Toán học 2K3 - HTT
Thực chiến phòng thi - Toán học 2K3 - HTT
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
0 chuyên đề / 0 (bài học)
900,000đ
500,000đ