Nguyễn Thanh Nghị

Nguyễn Thanh Nghị, Viện Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Các khoá học cực HOT của giảng viên: Nguyễn Thanh Nghị

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
3 Chuyên đề
35 Bài học
1,600,000đ
1,000,000đ