Phạm Minh Nhật

- Giáo viên dạy Văn có “Nút bạc youtube đầu tiên tại Việt Nam”.

- Thầy giáo dạy văn có bộ tài liệu BÍ MẬT giúp hàng nghìn học trò đạt 9 điểm văn trên toàn quốc.

- Đã giúp đỡ hàng ngàn học sinh đỗ đại học mơ ước.

- Top 1 giáo viên dạy live stream lượng xem trực tiếp.

-Sứ giả truyền cảm hứng yêu thích và học tốt môn Văn.

+ Xem toàn bộ

Các khoá học cực HOT của giảng viên: Phạm Minh Nhật

LIVE S - Khởi động - Văn 2K3
LIVE S - Khởi động - Văn 2K3
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K3
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE T - Luyện đề - Văn 2K3
LIVE T - Luyện đề - Văn 2K3
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
LIVE G - Tổng Ôn - Ngữ Văn 2K3
LIVE G - Tổng Ôn - Ngữ Văn 2K3
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
Audio Ngữ Văn thầy Phạm Minh Nhật
Audio Ngữ Văn thầy Phạm Minh Nhật
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
1 chuyên đề / 17 (bài học)
500,000đ
400,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K4 - PMN
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K4 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
4 chuyên đề / 83 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE T - Luyện đề - Văn học 2K4 - PMN
LIVE T - Luyện đề - Văn học 2K4 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
2 chuyên đề / 15 (bài học)
1,800,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Ngữ văn 2K4 - PMN
LIVE G - Tổng ôn - Ngữ văn 2K4 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
Thực chiến phòng thi - Ngữ văn 2K3 - PMN
Thực chiến phòng thi - Ngữ văn 2K3 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 chuyên đề / 0 (bài học)
900,000đ
500,000đ
AUDIO NGỮ VĂN 12 KHÓA 2K4
AUDIO NGỮ VĂN 12 KHÓA 2K4
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
2 chuyên đề / 20 (bài học)
500,000đ
400,000đ