Phạm Minh Nhật

KHOÁ 2K7 - LUYỆN THI THPTQG 2025 (6)

LIVE S - Khởi động - Ngữ Văn 2K7 - PMN
LIVE S - Khởi động - Ngữ Văn 2K7 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
2 Chuyên đề
15 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K7 - PMN
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K7 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
9 Chuyên đề
36 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE T - Luyện đề - Văn học 2K7 - PMN
LIVE T - Luyện đề - Văn học 2K7 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Ngữ văn 2K7 - PMN
LIVE G - Tổng ôn - Ngữ văn 2K7 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
COMBO CTG VĂN 2K7 - PMN
COMBO CTG VĂN 2K7 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 Chuyên đề
0 Bài học
4,000,000đ
2,000,000đ
KHÓA 2K7 XPS 12 NGỮ VĂN - SGK MỚI
KHÓA 2K7 XPS 12 NGỮ VĂN - SGK MỚI
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
1 Chuyên đề
19 Bài học
1,000,000đ
500,000đ

KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 (7)

AUDIO NGỮ VĂN LỚP 12
AUDIO NGỮ VĂN LỚP 12
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
2 Chuyên đề
20 Bài học
500,000đ
400,000đ
COMBO CTG VĂN 2K6 - PMN
COMBO CTG VĂN 2K6 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 Chuyên đề
0 Bài học
4,000,000đ
2,090,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K6 - PMN
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K6 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
1 Chuyên đề
62 Bài học
2,000,000đ
1,300,000đ
LIVE T - Luyện đề - Văn học 2K6 - PMN
LIVE T - Luyện đề - Văn học 2K6 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
1 Chuyên đề
25 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Ngữ văn 2K6 - PMN
LIVE G - Tổng ôn - Ngữ văn 2K6 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
1 Chuyên đề
7 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE S - Khởi động - Ngữ Văn 2k6 - PMN
LIVE S - Khởi động - Ngữ Văn 2k6 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
3 Chuyên đề
37 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Ngữ Văn - PMN
42 buổi học công phá 9+ môn Ngữ Văn - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
SÁCH
45 ĐỀ THI NGỮ VĂN 12
45 ĐỀ THI NGỮ VĂN 12
Tác giả: Phạm Minh Nhật
199,000đ
139,000đ
-30.15%
Tham khảo thêm
SƠ ĐỒ TƯ DUY NGỮ VĂN 12
SƠ ĐỒ TƯ DUY NGỮ VĂN 12
Tác giả: Phạm Minh Nhật
150,000đ
100,000đ
-33.33%
Tham khảo thêm
TỔNG ÔN NGỮ VĂN LỚP12
TỔNG ÔN NGỮ VĂN LỚP12
Tác giả: Phạm Minh Nhật
200,000đ
150,000đ
-25%
Tham khảo thêm