Phạm Văn Thuận

Là một giảng viên đầy nhiệt huyết cùng kỹ năng sư phạm tốt thầy Phạm Văn Thuận đã đồng hành với hơn 1 triệu sĩ tử Đại học để chinh phục ước mơ vào đại học của mình. Với thầy mỗi học sinh là một viên ngọc thô mà thầy sẽ là người thợ để mài cho viên ngọc đỏ được tỏa sáng.

+ Xem toàn bộ

Các khoá học cực HOT của giảng viên: Phạm Văn Thuận

LIVE S - Khởi động - Hóa 2K3
LIVE S - Khởi động - Hóa 2K3
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
2 chuyên đề / 24 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hóa 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hóa 2K3
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
13 chuyên đề / 218 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE T - Luyện đề - Hóa 2K3
LIVE T - Luyện đề - Hóa 2K3
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
0 chuyên đề / 54 (bài học)
1,500,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Hóa 2K3
LIVE G - Tổng ôn - Hóa 2K3
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
Audio môn Hóa học thầy Phạm Văn Thuận
Audio môn Hóa học thầy Phạm Văn Thuận
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
3 chuyên đề / 28 (bài học)
500,000đ
400,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hoá 2K4 - PVT
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hoá 2K4 - PVT
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
15 chuyên đề / 120 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE T - Luyện đề - Hoá học 2K4 - PVT
LIVE T - Luyện đề - Hoá học 2K4 - PVT
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
5 chuyên đề / 61 (bài học)
1,800,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Hoá học 2K4 - PVT
LIVE G - Tổng ôn - Hoá học 2K4 - PVT
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
Thực chiến phòng thi - Hóa học 2K3 - PVT
Thực chiến phòng thi - Hóa học 2K3 - PVT
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
0 chuyên đề / 0 (bài học)
900,000đ
500,000đ
KHÓA ÔN THI HỌC KỲ I 2K4 MÔN HÓA
KHÓA ÔN THI HỌC KỲ I 2K4 MÔN HÓA
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
1 chuyên đề / 4 (bài học)
1,000,000đ
500,000đ
KHÓA HỌC KỲ 1 LỚP 11
KHÓA HỌC KỲ 1 LỚP 11
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
1 chuyên đề / 8 (bài học)