Luyện Đề

Giải đề là cách tổng hợp kiến thức nhanh và dễ dàng nhất!

Tên
Mã Đề
Giảng Viên
Môn học
Danh mục
Cấp độ
Mức độ
 
  Bỏ lọc
Tìm thấy: 125 đề
No Mã đề Tiêu đề Môn Giảng Viên Ngày mở đề Cấp độ
1 KTHK2 Đề 1 18/06/2022 Làm Đề
2 MVCDCQH1 Chương 7. Mắt và các dụng cụ quang học - Đề 1 Vật Lý Mclass 17/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
3 KXAS2 Chương 6. Khúc xạ ánh sáng - Đề 2 Vật Lý Mclass 17/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
4 KXAS1 Chương 6. Khúc xạ ánh sáng - Đề 1 Vật Lý Mclass 17/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
5 KTMTC454 Kiểm tra một tiết chương 4-5 - Đề 4 Vật Lý Mclass 17/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
6 dgnll1 ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC – LẦN 1 Toán Phạm Hoài Thương 15/06/2022 Lớp 9 Làm Đề
7 KTMTC453 Kiểm tra một tiết chương 4-5 - Đề 3 Vật Lý Mclass 17/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
8 KTMTC452 Kiểm tra một tiết chương 4-5 - Đề 2 Vật Lý Mclass 17/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
9 KTMTC45 Kiểm tra một tiết chương 4-5 - Đề 1 Vật Lý Mclass 14/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
10 B70LTC4 Bộ 70 câu lí thuyết Chương 4 Vật Lý Mclass 14/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
11 TT01 Chương 4: Từ trường - Đề 1 Vật Lý Mclass 14/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
12 KTHK111 Kiểm tra học kì 1 - Đề 1 Vật Lý Mclass 14/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
13 DĐTCMT2 Chương 3. Dòng điện trong các môi trường - Đề 2 Vật Lý Mclass 14/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
14 DĐTCMT1 Chương 3. Dòng điện trong các môi trường - Đề 1 Vật Lý Mclass 14/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
15 KTMT02 Kiểm tra 1 tiết - Đề 2 Vật Lý Mclass 09/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
16 KTMT01 Kiểm tra 1 tiết - Đề 1 Vật Lý Mclass 09/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
17 CSNT17 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 17 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
18 CSNT16 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 16 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
19 CSNT15 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 15 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
20 CSNT14 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 14 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
21 CSNT13 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 13 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
22 CSNT12 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 12 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
23 CSNT11 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 11 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
24 CSNT10 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 10 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề
25 CSNT09 ĐỀ CHỐNG SAI NGU SỐ 9 MÔN TOÁN Toán Hồ Thức Thuận 09/06/2022 Lớp 12 Làm Đề