Luyện Đề

Giải đề là cách tổng hợp kiến thức nhanh và dễ dàng nhất!

Tên
Mã Đề
Giảng Viên
Môn học
Danh mục
Cấp độ
Mức độ
 
  Bỏ lọc
Tìm thấy: 49 đề
No Mã đề Tiêu đề Môn Giảng Viên Ngày mở đề Cấp độ
1 DTVL08 Đề số 8- Đấu trường học tập Vật Lý Vũ Tuấn Anh 28/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
2 GEOG01 ĐỀ THI THỬ ĐỊNH KÌ- THÁNG 8 - ĐỊA LÝ Địa lý Th.s Vũ Thị Ngọc Phước - Th.s Nguyễn Thị Thùy Dung 27/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
3 HIST01 CHUYÊN ĐỀ 1-4: LỊCH SỬ THẾ GIỚI Sử Nguyễn Hương Sen 26/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
4 DTVL07 Đề số 7- Đấu trường học tập Vật Lý Vũ Tuấn Anh 25/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
5 DTVL06 Đề số 6- Đấu trường học tập Vật Lý Vũ Tuấn Anh 21/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
6 DTVL05 Đề số 5- Đấu trường học tập Vật Lý Vũ Tuấn Anh 18/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
7 DTVL04 Đề số 4- Đấu trường học tập Vật Lý Vũ Tuấn Anh 14/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
8 DTVL03 Đề số 3- Đấu trường học tập Vật Lý Vũ Tuấn Anh 11/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
9 PLDL03 PHÂN LY ĐỘC LẬP- ĐỀ 03 Sinh Học Trương Công Kiên 10/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
10 PLDL02 PHÂN LY ĐỘC LẬP- ĐỀ 02 Sinh Học Trương Công Kiên 10/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
11 PLDL4 PHÂN LY ĐỘC LẬP- ĐỀ 04 Sinh Học Trương Công Kiên 10/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
12 PLDL01 PHÂN LY ĐỘC LẬP- ĐỀ 01 Sinh Học Trương Công Kiên 10/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
13 BTPLDL PHÂN LY ĐỘC LẬP- ĐỀ 05 Sinh Học Trương Công Kiên 10/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
14 DTVL02 Đề số 2- Đấu trường học tập Vũ Tuấn Anh Vật Lý Vũ Tuấn Anh 07/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
15 BIOTES2 BÀI TẬP TOÁN LAI NGHỊCH (PHÂN LI ĐỘC LẬP) - P2 Sinh Học Trương Công Kiên 06/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
16 BIOTEST BÀI TẬP TOÁN LAI NGHỊCH (PHÂN LI ĐỘC LẬP) - P1 Sinh Học Trương Công Kiên 06/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
17 DTVL01 Đề số 1- Đấu trường học tập Vật Lý Vũ Tuấn Anh 04/08/2021 Làm Đề
18 DDTMH2 ĐỀ DỰ ĐOÁN LẦN 2 NĂM 2021 CHUẨN CẤU TRÚC ĐMH Toán Hồ Thức Thuận 01/07/2021 Làm Đề
19 TEST13 TEST NHANH - ĐỀ SỐ 13 Vật Lý Vũ Tuấn Anh 21/06/2021 Làm Đề
20 TESTP12 Đề số 12- TEST NHANH CHỐNG SAI NGU Vật Lý Vũ Tuấn Anh 16/06/2021 Làm Đề
21 TNCSNL ĐỀ SỐ 11- TEST NHANH CHỐNG SAI NGU Vật Lý Vũ Tuấn Anh 14/06/2021 Làm Đề
22 TOSDT1 TỔNG ÔN CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ NST 06 Sinh Học Trương Công Kiên 11/06/2021 Làm Đề
23 TEST10 ĐỀ SỐ 10 LÝ Vật Lý Vũ Tuấn Anh 11/06/2021 Làm Đề
24 TT07THQG THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN SỐ 07 NĂM 2021 Toán Hồ Thức Thuận 11/06/2021 Làm Đề
25 CACKS15 Đề Cửu Âm Chân Kinh (đề 15 ) Sinh Học Trương Công Kiên 11/06/2021 Làm Đề