HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

COMBO MAX-GP Đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Giảng viên: Bùi Văn Công
6,800,000đ 3,600,000đ 47% GIẢM
Môn: Tổng Hợp Cấp độ: Lớp 12 Video: 0 bài giảng Thời lượng: 0 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

+ Tốt Nghiệp Đại Học Khoa Học Tự Nhiên HCM
+ Tốt Nghiệp Cao Học Đại Học Khoa Học Tự Nhiên HCM
+ Tham gia Khoá học văn bằng II Ngôn Ngữ Anh Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn HCM (không tốt nghiệp)
+ Nhiều năm ôn luyện thi đại học ở các trung tâm
+ Admin của các nhóm học tập và page phục vụ cho kỳ thi ĐGNL ĐHQG HCM