HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K6 - HTT

Giảng viên: Hồ Thức Thuận
2,000,000đ 1,300,000đ 35% GIẢM
Môn: Toán Cấp độ: Lớp 12 Video: 244 bài giảng Thời lượng: 26882 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
244 bài giảng
26882 phút
3195 phút


132 phút





138 phút



159 phút




184 phút



340 phút
2603 phút

112 phút

Đề bài toán 2
Đáp án bài toán 2
100 phút

Đề bài toán 3
Đáp án bài toán 3
113 phút

Đề bài toán 4
Đáp án bài toán 4
122 phút

Đề bài toán 5
Đáp án bài toán 5
98 phút

Đề tổng ôn đơn điệu hàm số
104 phút

Đề bài toán 6
Đáp án bài toán 6
78 phút

Đề bài toán 6
Đáp án bài toán 6
36 phút


Đề bài toán 7
Đáp án bài toán 7
39 phút

Đề bài toán 8
Đáp án bài toán 8
97 phút

Đề bài toán 9
Đáp án bài toán 9
121 phút

Đề bài toán 10
Đáp án bài toán 10
120 phút

114 phút

Đề bài toán 12
Đáp án bài toán 12
126 phút

Đề bài toán 13
Đáp án bài toán 13
125 phút

Đề bài toán 14
Đáp án bài toán 14
114 phút

105 phút

1346 phút

Đề bài toán 1
Đáp án bài toán 1
98 phút

Đề bài toán 2
Đáp án bài toán 2
122 phút

Đề bài toán 3
Đáp án bài toán 3
107 phút

Đề bài toán 4
Đáp án bài toán 4
137 phút

Đề bài toán 5
Đáp án bài toán 5
121 phút

Đề bài toán 6
Đáp án bài toán 6
127 phút

95 phút

102 phút

92 phút

Đề bài toán 10
Đáp án bài toán 10
100 phút

Tài liệu kèm theo
110 phút

1654 phút

Đề bài toán 1
Đáp án bài toán 1
108 phút

Đề bài toán 2
Đáp án bài toán 2
101 phút

Đề bài toán 3
Đáp án bài toán 3
112 phút

Đề bài toán 4
Đáp án bài toán 4
90 phút



Đề bài toán 5
Đáp án bài toán 5
90 phút


122 phút

Đề bài toán 8
Đáp án bài toán 8
120 phút

Đề bài toán 9
Đáp án bài toán 9
87 phút

Đề bài toán 10
Đáp án bài toán 10
135 phút

Đề bài toán 12
Đáp án bài toán 12
146 phút

Đề bài toán 11
Đáp án bài toán 11
108 phút

127 phút

645 phút

Đề bài toán 1
Đáp án bài toán 1
120 phút

Đề bài toán 2
Đáp án bài toán 2
100 phút

Đề bài toán 3
Đáp án bài toán 3
105 phút

Đề bài toán 4
Đáp án bài toán 4
90 phút

113 phút

Đề bài toán 6
Đáp án bài toán 6
117 phút

1190 phút

Đề bài toán 1
Đáp án bài toán 1
25 phút

Đề bài toán 2
Đáp án bài toán 2
82 phút

Đề bài toán 3
Đáp án bài toán 3
103 phút

Đề bài toán 4
Đáp án bài toán 4
101 phút

92 phút

69 phút

Đề bài toán 7
Đáp án bài toán 7
106 phút

Đề bài toán 8
Đáp án bài toán 8
131 phút

Đề bài toán 9
Đáp án bài toán 9
123 phút

835 phút

Đề bài toán 1
Đáp án bài toán 1
90 phút

Đề bài toán 2
Đáp án bài toán 2
95 phút

Đề bài toán 3
Đáp án bài toán 3
87 phút

Đề bài toán 4
Đáp án bài toán 4
101 phút

Đề bài toán 5
Đáp án bài toán 5
100 phút

Đề bài toán 6
Đáp án bài toán 6
110 phút

Đề bài toán 7
Đáp án bài toán 7
130 phút

122 phút

1284 phút

Đề bài toán 1
Đáp án bài toán 1
87 phút

Đề bài toán 2
Đáp án bài toán 2
73 phút

75 phút

Đề bài toán 4
Đáp án bài toán 4
120 phút

Đề bài toán 5
Đáp án bài toán 5
115 phút



Đề bài toán 8
Đáp án bài toán 8
73 phút

Đề bài toán 9
Đáp án bài toán 9
128 phút

Đề bài toán 10
Đáp án bài toán 10
114 phút

Đề bài toán 11
Đáp án bài toán 11
103 phút

Đề bài toán 12
Đáp án bài toán 12
105 phút

Đề bài toán 13
Đáp án bài toán 13
105 phút

602 phút
3132 phút































Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

8 năm kinh nghiệm luyện thi đại học chất lượng cao. Gần 170.000 follow facebook học sinh theo học. Điểm thi Đại Học Thủ Khoa với 28 điểm (Toán 9.5; Lý 9,5; Hóa 9). Đã giúp đỡ hàng ngàn học sinh đỗ đại học mơ ước. Top 1 giáo viên dạy live stream lượng xem trực tiếp. Sứ giả truyền cảm hứng yêu thích và học tốt môn Toán.