HOTLINE: 099.658.2839

Chia sẻ:

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K6 - HTT

Giảng viên: Hồ Thức Thuận
2,000,000đ 1,300,000đ 35% GIẢM
Môn: Toán Cấp độ: Lớp 12 Video: 247 bài giảng Thời lượng: 27206 phút
Hotline: 099.658.2839

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
247 bài giảng
27206 phút
3195 phút


132 phút

138 phút159 phút
184 phút2603 phút

112 phút

Đề bài toán 2
Đáp án bài toán 2
100 phút

Đề bài toán 3
Đáp án bài toán 3
113 phút

Đề bài toán 4
Đáp án bài toán 4
122 phút

Đề bài toán 5
Đáp án bài toán 5
98 phút

Đề tổng ôn đơn điệu hàm số
104 phút

Đề bài toán 6
Đáp án bài toán 6
78 phút

Đề bài toán 6
Đáp án bài toán 6
36 phút


Đề bài toán 7
Đáp án bài toán 7
39 phút

Đề bài toán 8
Đáp án bài toán 8
97 phút

Đề bài toán 9
Đáp án bài toán 9
121 phút

Đề bài toán 10
Đáp án bài toán 10
120 phút

114 phút

Đề bài toán 12
Đáp án bài toán 12
126 phút

Đề bài toán 13
Đáp án bài toán 13
125 phút

Đề bài toán 14
Đáp án bài toán 14
114 phút

105 phút

1346 phút

Đề bài toán 1
Đáp án bài toán 1
98 phút

Đề bài toán 2
Đáp án bài toán 2
122 phút

Đề bài toán 3
Đáp án bài toán 3
107 phút

Đề bài toán 4
Đáp án bài toán 4
137 phút

Đề bài toán 5
Đáp án bài toán 5
121 phút

Đề bài toán 6
Đáp án bài toán 6
127 phút

95 phút

102 phút

92 phút

Đề bài toán 10
Đáp án bài toán 10
100 phút

Tài liệu kèm theo
110 phút

1654 phút

Đề bài toán 1
Đáp án bài toán 1
108 phút

Đề bài toán 2
Đáp án bài toán 2
101 phút

Đề bài toán 3
Đáp án bài toán 3
112 phút

Đề bài toán 4
Đáp án bài toán 4
90 phútĐề bài toán 5
Đáp án bài toán 5
90 phút


122 phút

Đề bài toán 8
Đáp án bài toán 8
120 phút

Đề bài toán 9
Đáp án bài toán 9
87 phút

Đề bài toán 10
Đáp án bài toán 10
135 phút

Đề bài toán 12
Đáp án bài toán 12
146 phút

Đề bài toán 11
Đáp án bài toán 11
108 phút

127 phút

645 phút

Đề bài toán 1
Đáp án bài toán 1
120 phút

Đề bài toán 2
Đáp án bài toán 2
100 phút

Đề bài toán 3
Đáp án bài toán 3
105 phút

Đề bài toán 4
Đáp án bài toán 4
90 phút

113 phút

Đề bài toán 6
Đáp án bài toán 6
117 phút

1190 phút

Đề bài toán 1
Đáp án bài toán 1
25 phút

Đề bài toán 2
Đáp án bài toán 2
82 phút

Đề bài toán 3
Đáp án bài toán 3
103 phút

Đề bài toán 4
Đáp án bài toán 4
101 phút

92 phút

69 phút

Đề bài toán 7
Đáp án bài toán 7
106 phút

Đề bài toán 8
Đáp án bài toán 8
131 phút

Đề bài toán 9
Đáp án bài toán 9
123 phút

835 phút

Đề bài toán 1
Đáp án bài toán 1
90 phút

Đề bài toán 2
Đáp án bài toán 2
95 phút

Đề bài toán 3
Đáp án bài toán 3
87 phút

Đề bài toán 4
Đáp án bài toán 4
101 phút

Đề bài toán 5
Đáp án bài toán 5
100 phút

Đề bài toán 6
Đáp án bài toán 6
110 phút

Đề bài toán 7
Đáp án bài toán 7
130 phút

122 phút

1284 phút

Đề bài toán 1
Đáp án bài toán 1
87 phút

Đề bài toán 2
Đáp án bài toán 2
73 phút

75 phút

Đề bài toán 4
Đáp án bài toán 4
120 phút

Đề bài toán 5
Đáp án bài toán 5
115 phútĐề bài toán 8
Đáp án bài toán 8
73 phút

Đề bài toán 9
Đáp án bài toán 9
128 phút

Đề bài toán 10
Đáp án bài toán 10
114 phút

Đề bài toán 11
Đáp án bài toán 11
103 phút

Đề bài toán 12
Đáp án bài toán 12
105 phút

Đề bài toán 13
Đáp án bài toán 13
105 phút

602 phút
3132 phútTags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

8 năm kinh nghiệm luyện thi đại học chất lượng cao. Gần 170.000 follow facebook học sinh theo học. Điểm thi Đại Học Thủ Khoa với 28 điểm (Toán 9.5; Lý 9,5; Hóa 9). Đã giúp đỡ hàng ngàn học sinh đỗ đại học mơ ước. Top 1 giáo viên dạy live stream lượng xem trực tiếp. Sứ giả truyền cảm hứng yêu thích và học tốt môn Toán.