Nguyễn Hương Sen

KHOÁ 2K7 - LUYỆN THI THPTQG 2025 (6)

LIVE S - Khởi động - Lịch sử 2K7 - NHS
LIVE S - Khởi động - Lịch sử 2K7 - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sử 2K7 - NHS
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sử 2K7 - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
6 Chuyên đề
38 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE T - Luyện đề - Lịch sử 2K7 - NHS
LIVE T - Luyện đề - Lịch sử 2K7 - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Lịch sử 2K7 - NHS
LIVE G - Tổng ôn - Lịch sử 2K7 - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
COMBO CTG SỬ 2K7 - NHS
COMBO CTG SỬ 2K7 - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
0 Chuyên đề
0 Bài học
4,000,000đ
2,000,000đ
KHÓA 2K7 XPS 12 LỊCH SỬ - SGK MỚI
KHÓA 2K7 XPS 12 LỊCH SỬ - SGK MỚI
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
2 Chuyên đề
4 Bài học
1,000,000đ
500,000đ

KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 (7)

COMBO CTG SỬ 2K6 - NHS
COMBO CTG SỬ 2K6 - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
0 Chuyên đề
0 Bài học
4,000,000đ
2,090,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sử 2K6 - NHS
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sử 2K6 - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
1 Chuyên đề
49 Bài học
2,000,000đ
1,300,000đ
LIVE T - Luyện đề - Lịch sử 2K6 - NHS
LIVE T - Luyện đề - Lịch sử 2K6 - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
2 Chuyên đề
31 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Lịch sử 2K6 - NHS
LIVE G - Tổng ôn - Lịch sử 2K6 - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
1 Chuyên đề
3 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE S - Khởi động - Lịch sử 2k6 - NHS
LIVE S - Khởi động - Lịch sử 2k6 - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
13 Chuyên đề
44 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
KHÓA HỌC TỔNG ÔN CẤP TỐC 8+
KHÓA HỌC TỔNG ÔN CẤP TỐC 8+
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
1 Chuyên đề
15 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
42 buổi học công phá 9+ môn Lịch Sử - NHS
42 buổi học công phá 9+ môn Lịch Sử - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
0 Chuyên đề
0 Bài học
799,000đ
299,000đ
SÁCH
HỆ THỐNG CÂU HỎI THEO CHUYÊN ĐỀ MÔN SỬ
HỆ THỐNG CÂU HỎI THEO CHUYÊN ĐỀ MÔN SỬ
Tác giả: Nguyễn Hương Sen
200,000đ
120,000đ
-40%
Tham khảo thêm