TOÁN CAO CẤP

Đào Tuấn Anh

GIỚI THIỆU

[1] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo (2015), Toán học cao cấp tập 1: Đại số và hình học giải tích , NXB Giáo dục Việt Nam.

[2] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2006), Bài tập Toán học cao cấp, tập 1: Đại số và hình học giải tích, NXB Giáo dục Hà Nội.

[3] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo (2015). Toán học cao cấp, tập 2: Giải tích, NXB Giáo dục Hà Nội.

[4] Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo (2017).  Bài tập Toán học cao cấp, tập 2: Giải tích, NXB Giáo dục Hà Nội.

[5] ĐHTM (2017) Toán cao cấp (dùng cho sinh viên học các hệ kinh tế), NXB Thống kê.

[6] ĐHKTQD (2015) Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Giáo dục Hà Nội.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính (Ma trận, Định thức, Hệ phương trình, Không gian véc tơ) và Giải tích (Giới hạn, Liên tục, Đạo hàm, Vi phân, Tích phân của hàm số một biến số, và Hàm hai biến số) làm cơ sở cho việc học tiếp các học phần trong các ngành đào tạo về Kỹ thuật, Công nghệ, Kinh tế, Y- Dược liên quan đến Toán học. Từ đó, sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức của Toán học vào việc giải quyết một số mô hình bài toán thực tế của chuyên ngành.

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Đào Tuấn Anh, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội