Bài 21. Sóng cơ và mối liên hệ với đường tròn pha.

Được thầy giáo Vũ Tuấn Anh trực tiếp tổng hợp, biên soạn, giảng dạy
 

Các bài trong cùng khoá học : 44

44.

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận