LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K4 - HTT
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K4 - HTT
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
15 chuyên đề / 139 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Lý 2K4 - VTA
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Lý 2K4 - VTA
Giảng viên: Vũ Tuấn Anh
9 chuyên đề / 56 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hoá 2K4 - PVT
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hoá 2K4 - PVT
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
6 chuyên đề / 22 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K4 - NVT
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K4 - NVT
Giảng viên: Nguyễn Văn Thế
9 chuyên đề / 37 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K4 - PMN
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K4 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
2 chuyên đề / 12 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K4 - TCK
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K4 - TCK
Giảng viên: Trương Công Kiên
2 chuyên đề / 33 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Anh 2K4 - PTBN
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Anh 2K4 - PTBN
2 chuyên đề / 5 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sử 2K4 - NHS
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sử 2K4 - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
Thực chiến phòng thi - Toán học 2K3 - HTT
Thực chiến phòng thi - Toán học 2K3 - HTT
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
0 chuyên đề / 0 (bài học)
900,000đ
500,000đ
Thực chiến phòng thi - Toán học 2K3 - NVT
Thực chiến phòng thi - Toán học 2K3 - NVT
Giảng viên: Nguyễn Văn Thế
0 chuyên đề / 0 (bài học)
900,000đ
500,000đ
Thực chiến phòng thi - Vật Lý 2K3 - VTA
Thực chiến phòng thi - Vật Lý 2K3 - VTA
Giảng viên: Vũ Tuấn Anh
0 chuyên đề / 0 (bài học)
900,000đ
500,000đ
Thực chiến phòng thi - Hóa học 2K3 - PVT
Thực chiến phòng thi - Hóa học 2K3 - PVT
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
0 chuyên đề / 0 (bài học)
900,000đ
500,000đ
Thực chiến phòng thi - Sinh học 2K3 - TCK
Thực chiến phòng thi - Sinh học 2K3 - TCK
Giảng viên: Trương Công Kiên
0 chuyên đề / 0 (bài học)
900,000đ
500,000đ
Thực chiến phòng thi - Tiếng anh 2K3 - PTBN
Thực chiến phòng thi - Tiếng anh 2K3 - PTBN
0 chuyên đề / 0 (bài học)
900,000đ
500,000đ
Thực chiến phòng thi - Ngữ văn 2K3 - PMN
Thực chiến phòng thi - Ngữ văn 2K3 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 chuyên đề / 0 (bài học)
900,000đ
500,000đ
Thực chiến phòng thi - Lịch sử 2K3 - NHS
Thực chiến phòng thi - Lịch sử 2K3 - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
0 chuyên đề / 0 (bài học)
900,000đ
500,000đ

LIVE CTG - 2K3 [Luyện Thi THPT Quốc Gia 2021]

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K3
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
0 chuyên đề / 178 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Lý 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Lý 2K3
Giảng viên: Vũ Tuấn Anh
0 chuyên đề / 342 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hóa 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hóa 2K3
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
13 chuyên đề / 218 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K3
Giảng viên: Nguyễn Văn Thế
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Anh 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Anh 2K3
0 chuyên đề / 70 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K3
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K3
Giảng viên: Trương Công Kiên
0 chuyên đề / 228 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sử 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sử 2K3
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
8 chuyên đề / 62 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ

KIT CTG - 2K4 [Luyện Thi THPT Quốc Gia 2022 - BÀI GIẢNG VIDEO]

TOÁN KIT C - Luyện thi THPTQG & ĐH
TOÁN KIT C - Luyện thi THPTQG & ĐH
Giảng viên: Nguyễn Xuân Mai
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,000,000đ
500,000đ
COMBO KIT CTG - TOÁN - Khoá 2K4 - Luyện Thi THPTQG ĐH 2022
COMBO KIT CTG - TOÁN - Khoá 2K4 - Luyện Thi THPTQG ĐH 2022
Giảng viên: Nguyễn Xuân Mai
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
800,000đ
LÝ KIT C - Luyện thi THPTQG & ĐH
LÝ KIT C - Luyện thi THPTQG & ĐH
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,000,000đ
500,000đ
HÓA KIT C - Luyện thi THPTQG & ĐH
HÓA KIT C - Luyện thi THPTQG & ĐH
1 chuyên đề / 36 (bài học)
1,000,000đ
500,000đ
Live Vip Toán học 11 HKI
Live Vip Toán học 11 HKI
Giảng viên: Phạm Minh Thuận
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
Live Vip Vật lý 11 HKI
Live Vip Vật lý 11 HKI
Giảng viên: Bạch Văn Kiêu
6 chuyên đề / 30 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
Live Vip Hóa học 11 HKI
Live Vip Hóa học 11 HKI
Giảng viên: Trương Trọng Vũ
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
Live Vip Sinh học 11 HKI
Live Vip Sinh học 11 HKI
Giảng viên: Trương Công Kiên
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
Live Vip Tiếng Anh 11 HKI
Live Vip Tiếng Anh 11 HKI
Giảng viên: Đỗ Linh
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
Live Vip Văn Học 11 HK I
Live Vip Văn Học 11 HK I
Giảng viên: Ngọc Anh
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
Live VIP Sinh 10
Live VIP Sinh 10
Giảng viên: Trương Công Kiên
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
Live VIP Anh 10
Live VIP Anh 10
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
Live VIP Văn 10
Live VIP Văn 10
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ

CHINH PHỤC ĐIỂM 9+ HỌC KỲ LỚP 10 - KHOÁ 2K6

Live Vip Toán học 10 HKI
Live Vip Toán học 10 HKI
Giảng viên: Trần Lâm
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
COMBO LIVE VIP TOÁN 10 - Khoá 2K6
COMBO LIVE VIP TOÁN 10 - Khoá 2K6
Giảng viên: Trần Lâm
0 chuyên đề / 0 (bài học)
2,000,000đ
1,400,000đ
Live Vip Vật lý 10 HKII
Live Vip Vật lý 10 HKII
Giảng viên: Bạch Văn Kiêu
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
COMBO LIVE VIP VẬT LÝ 10 - Khoá 2K6
COMBO LIVE VIP VẬT LÝ 10 - Khoá 2K6
Giảng viên: Bạch Văn Kiêu
0 chuyên đề / 0 (bài học)
2,000,000đ
1,400,000đ
Live Vip Hóa học 10 HKI
Live Vip Hóa học 10 HKI
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
COMBO LIVE VIP HOÁ 10 - Khoá 2K6
COMBO LIVE VIP HOÁ 10 - Khoá 2K6
0 chuyên đề / 0 (bài học)
2,000,000đ
1,400,000đ
Live Vip Tiếng Anh 10 HKI
Live Vip Tiếng Anh 10 HKI
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
COMBO LIVE VIP TIẾNG ANH 10 - Khoá 2K6
COMBO LIVE VIP TIẾNG ANH 10 - Khoá 2K6
0 chuyên đề / 0 (bài học)
2,000,000đ
1,400,000đ
Live Vip Toán học 10 HKII
Live Vip Toán học 10 HKII
Giảng viên: Trần Lâm
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
Live Vip Hóa học 10 HKII
Live Vip Hóa học 10 HKII
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
Live Vip Tiếng Anh 10 HKII
Live Vip Tiếng Anh 10 HKII
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
LIVE C - 2K7 - HỌC TỐT TOÁN 9
LIVE C - 2K7 - HỌC TỐT TOÁN 9
7 chuyên đề / 161 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
Live Vip Ngữ văn học ôn thi 9 vào 10
Live Vip Ngữ văn học ôn thi 9 vào 10
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
1,200,000đ
Live Vip Tiếng anh ôn thi 9 vào 10
Live Vip Tiếng anh ôn thi 9 vào 10
0 chuyên đề / 0 (bài học)
3,000,000đ
1,800,000đ
LIVE S - Khởi động cuộc đua 2k7 cùng cô Thương môn Toán
LIVE S - Khởi động cuộc đua 2k7 cùng cô Thương môn Toán
1 chuyên đề / 10 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
Live VIP Sinh 10
Live VIP Sinh 10
Giảng viên: Trương Công Kiên
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
Live VIP Anh 10
Live VIP Anh 10
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
Live VIP Văn 10
Live VIP Văn 10
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
LIVE CHỮA ĐỀ - SÁCH 50 ĐỀ THI VÀO 10
LIVE CHỮA ĐỀ - SÁCH 50 ĐỀ THI VÀO 10
1 chuyên đề / 16 (bài học)
1,000,000đ
500,000đ
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 7 – 8 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 7 – 8 TUỔI
Giảng viên: Phan Minh Hương
9 chuyên đề / 17 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 8 – 9 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 8 – 9 TUỔI
Giảng viên: Phan Minh Hương
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 9 – 10 TUỔI
ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC 9 – 10 TUỔI
Giảng viên: Phan Minh Hương
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
799,000đ

SÁCH LUYỆN THI 8+

SIMPLE ĐƠN GIẢN VẬT LÝ
200,000đ
120,000đ
-40%
CÔNG PHÁ HÓA 8+ TẬP 1
200,000đ
120,000đ
-40%
CÔNG PHÁ HÓA 8+ TẬP 2
200,000đ
120,000đ
-40%
SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC
200,000đ
120,000đ
-40%
SỔ TAY SINH HỌC
200,000đ
120,000đ
-40%
40 MỞ BÀI BẰNG THƠ
200,000đ
120,000đ
-40%
BỘ ĐỀ TINH HOA MÔN TOÁN
200,000đ
120,000đ
-40%
25 ĐỀ THI THỬ NGỮ VĂN 9+
200,000đ
120,000đ
-40%

Đội ngũ Giảng Viên Ưu Tú