LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K4 - HTT
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K4 - HTT
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
15 chuyên đề / 134 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Lý 2K4 - VTA
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Lý 2K4 - VTA
Giảng viên: Vũ Tuấn Anh
9 chuyên đề / 56 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hoá 2K4 - PVT
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hoá 2K4 - PVT
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
6 chuyên đề / 22 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K4 - NVT
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K4 - NVT
Giảng viên: Nguyễn Văn Thế
9 chuyên đề / 37 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K4 - PMN
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K4 - PMN
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
2 chuyên đề / 12 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K4 - TCK
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K4 - TCK
Giảng viên: Trương Công Kiên
2 chuyên đề / 33 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Anh 2K4 - PTBN
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Anh 2K4 - PTBN
2 chuyên đề / 5 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sử 2K4 - NHS
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sử 2K4 - NHS
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ

LIVE CTG - 2K3 [Luyện Thi THPT Quốc Gia 2021]

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K3
Giảng viên: Hồ Thức Thuận
0 chuyên đề / 178 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Lý 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Lý 2K3
Giảng viên: Vũ Tuấn Anh
0 chuyên đề / 342 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hóa 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hóa 2K3
Giảng viên: Phạm Văn Thuận
13 chuyên đề / 218 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K3
Giảng viên: Nguyễn Văn Thế
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Anh 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Anh 2K3
0 chuyên đề / 70 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K3
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K3
Giảng viên: Trương Công Kiên
0 chuyên đề / 228 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sử 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sử 2K3
Giảng viên: Nguyễn Hương Sen
8 chuyên đề / 62 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ

CHINH PHỤC KIẾN THỨC LỚP 11

Live vip toán học 11
Live vip toán học 11
Giảng viên: Nguyễn Văn Thế
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
Live vip vật lý 11
Live vip vật lý 11
Giảng viên: Bạch Văn Kiêu
5 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
Live vip hóa học 11
Live vip hóa học 11
0 chuyên đề / 1 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
Live Vip Sinh Học 11
Live Vip Sinh Học 11
Giảng viên: Trương Công Kiên
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
Live Vip Văn Học 11
Live Vip Văn Học 11
Giảng viên: Ngọc Anh
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
Live Vip Tiếng Anh 11
Live Vip Tiếng Anh 11
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ

CHINH PHỤC KIẾN THỨC LỚP 10

Live VIP Toán 10
Live VIP Toán 10
Giảng viên: Trần Lâm
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
Live vip vật lý 10
Live vip vật lý 10
Giảng viên: Bạch Văn Kiêu
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
Live VIP Hóa 10
Live VIP Hóa 10
Giảng viên: Dương Văn Hà
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
Live VIP Sinh 10
Live VIP Sinh 10
Giảng viên: Trương Công Kiên
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
Live VIP Anh 10
Live VIP Anh 10
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
Live VIP Văn 10
Live VIP Văn 10
Giảng viên: Phạm Minh Nhật
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ

LUYỆN THI 9 VÀO 10 THPT

LIVE CHỮA ĐỀ - SÁCH 50 ĐỀ THI VÀO 10
LIVE CHỮA ĐỀ - SÁCH 50 ĐỀ THI VÀO 10
1 chuyên đề / 16 (bài học)
1,000,000đ
500,000đ
Live Vip Ngữ văn học ôn thi 9 vào 10
Live Vip Ngữ văn học ôn thi 9 vào 10
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
1,200,000đ
Live Vip Tiếng anh ôn thi 9 vào 10
Live Vip Tiếng anh ôn thi 9 vào 10
Giảng viên: Khánh Linh
0 chuyên đề / 0 (bài học)
3,000,000đ
1,800,000đ

SÁCH LUYỆN THI 8+

SIMPLE ĐƠN GIẢN VẬT LÝ
200,000đ
120,000đ
-40%
CÔNG PHÁ HÓA 8+ TẬP 1
200,000đ
120,000đ
-40%
CÔNG PHÁ HÓA 8+ TẬP 2
200,000đ
120,000đ
-40%
SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC
200,000đ
120,000đ
-40%
SỔ TAY SINH HỌC
200,000đ
120,000đ
-40%
40 MỞ BÀI BẰNG THƠ
200,000đ
120,000đ
-40%
BỘ ĐỀ TINH HOA MÔN TOÁN
200,000đ
120,000đ
-40%
25 ĐỀ THI THỬ NGỮ VĂN 9+
200,000đ
120,000đ
-40%

Đội ngũ Giảng Viên Ưu Tú