HOTLINE: 099.658.2839

Chia sẻ:

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K6 - NDK

Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
Khóa học ngừng đăng ký
Môn: Sinh Học Cấp độ: Lớp 12 Video: 35 bài giảng Thời lượng: 2552 phút
Khóa học này ngừng nhận đăng ký mới. Bạn vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ.
Hotline: 099.658.2839

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
35 bài giảng
2552 phút
2111 phút

47 phút84 phút117 phút94 phút


54 phút

65 phút
70 phút


74 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN