Đánh giá năng lực

TỔNG ÔN TOÀN DIỆN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
TỔNG ÔN TOÀN DIỆN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
Giảng viên: CT&T
0 Chuyên đề
0 Bài học
6,400,000đ
3,200,000đ
CHUYÊN ĐỀ TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG - TOÁN HỌC ĐGNL ĐHQGHN
CHUYÊN ĐỀ TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG - TOÁN HỌC ĐGNL ĐHQGHN
Giảng viên: CT&T
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,400,000đ
1,200,000đ
TỔ HỢP KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐGNL ĐHQGHN (Lý-Hóa-Sinh)
TỔ HỢP KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐGNL ĐHQGHN (Lý-Hóa-Sinh)
Giảng viên: CT&T
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,400,000đ
1,200,000đ
TỔ HỢP KHOA HỌC XÃ HỘI ĐGNL ĐHQGHN (Văn-Sử-Địa)
TỔ HỢP KHOA HỌC XÃ HỘI ĐGNL ĐHQGHN (Văn-Sử-Địa)
Giảng viên: CT&T
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,400,000đ
1,200,000đ
LUYỆN ĐỀ THỰC CHIẾN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
LUYỆN ĐỀ THỰC CHIẾN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
Giảng viên: CT&T
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,400,000đ
1,200,000đ