Nguyễn Duy Khánh
Khoá học LIVE
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K5 - NDK
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K5 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
3 Chuyên đề
137 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Sinh học 2K5 - NDK
LIVE G - Tổng ôn - Sinh học 2K5 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
1 Chuyên đề
17 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
COMBO CTG SINH 2K5 - NDK
COMBO CTG SINH 2K5 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
0 Chuyên đề
0 Bài học
4,000,000đ
2,090,000đ
COMBO CTG SINH 2K6 - NDK
COMBO CTG SINH 2K6 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
0 Chuyên đề
0 Bài học
4,000,000đ
2,090,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K6 - NDK
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K6 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
1 Chuyên đề
6 Bài học
2,000,000đ
1,300,000đ
LIVE T - Luyện đề - Sinh học 2K6 - NDK
LIVE T - Luyện đề - Sinh học 2K6 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Sinh học 2K6 - NDK
LIVE G - Tổng ôn - Sinh học 2K6 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE S - Khởi động- Sinh học 2K6 - NDK
LIVE S - Khởi động- Sinh học 2K6 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
1 Chuyên đề
14 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
Thực chiến phòng thi - Sinh học 2K5 - NDK
Thực chiến phòng thi - Sinh học 2K5 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
1 Chuyên đề
5 Bài học
800,000đ
500,000đ
Khoá học OFFLINE
Địa chỉ: Số 5, Lô 15E, Trung Yên 15D, Phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K5 - NDK
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K5 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
3 Chuyên đề
137 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Sinh học 2K5 - NDK
LIVE G - Tổng ôn - Sinh học 2K5 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
1 Chuyên đề
17 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
COMBO CTG SINH 2K5 - NDK
COMBO CTG SINH 2K5 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
0 Chuyên đề
0 Bài học
4,000,000đ
2,090,000đ
COMBO CTG SINH 2K6 - NDK
COMBO CTG SINH 2K6 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
0 Chuyên đề
0 Bài học
4,000,000đ
2,090,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K6 - NDK
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K6 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
1 Chuyên đề
6 Bài học
2,000,000đ
1,300,000đ
LIVE T - Luyện đề - Sinh học 2K6 - NDK
LIVE T - Luyện đề - Sinh học 2K6 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Sinh học 2K6 - NDK
LIVE G - Tổng ôn - Sinh học 2K6 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
0 Chuyên đề
0 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
LIVE S - Khởi động- Sinh học 2K6 - NDK
LIVE S - Khởi động- Sinh học 2K6 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
1 Chuyên đề
14 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
Thực chiến phòng thi - Sinh học 2K5 - NDK
Thực chiến phòng thi - Sinh học 2K5 - NDK
Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
1 Chuyên đề
5 Bài học
800,000đ
500,000đ