HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Xếp hạng học viên đạt điểm cao

 • 1
  Văn Đạt
  35 Điểm
 • 2
  Nguyễn Phương Ngân
  23 Điểm
 • 3
  Vũ Tòn Thắng
  23 Điểm
 • 4
  Dương Thị Nhung
  22 Điểm
 • 5
  Hà Thị Ngọc Ánh
  21 Điểm
 • 6
  Ngô Anh Tuân
  19 Điểm
 • 7
  Nguyễn Thị Hồng Loan
  11 Điểm
 • 8
  Đào Ánh Nguyệt
  10 Điểm