HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Luyện Đề

Giải đề là cách tổng hợp kiến thức nhanh và dễ dàng nhất!

Tên
Mã Đề
Giảng Viên
Môn học
Danh mục
Cấp độ
Mức độ
 
  Bỏ lọc
Tìm thấy: 165 đề
No Mã đề Tiêu đề Môn Giảng Viên Ngày mở đề Cấp độ
1 d09 DE SO 9 Sử Nguyễn Hương Sen 04/06/2023 Lớp 12 Làm Đề
2 KTHK28 Đề 8 19/07/2022 Làm Đề
3 KTHK27 Đề 7 19/07/2022 Làm Đề
4 KTHK266 Kiểm tra học kì 2 - Lớp 12 - Đề 6 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
5 KTHK255 Kiểm tra học kì 2 - Lớp 12 - Đề 5 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
6 KTHK244 Kiểm tra học kì 2 - Lớp 12 - Đề 4 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
7 KTHK233 Kiểm tra học kì 2 - Lớp 12 - Đề 3 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
8 KTHK222 Kiểm tra học kì 2 - Lớp 12 - Đề 2 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
9 KTHK21 Kiểm tra học kì 2 - lớp 12 - Đề 1 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
10 KTHK15 Kiểm tra học kì 1 - Lớp 12 - Đề 5 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
11 KTHK14 Kiểm tra học kì 1 - Lớp 12 - Đề 4 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
12 KTHK13 Kiểm tra học kì 1 - Lớp 12 - Đề 3 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
13 KTHK12 Kiểm tra học kì 1 - Lớp 12 - Đề 2 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
14 KTHK1 Kiểm tra học kì 1 - Lớp 12 - Đề 1 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
15 HNNT2 Chương 7. Hạt nhân nguyên tử - Đề 2 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
16 HNNT1 Chương 7. Hạt nhân nguyên tử - Đề 1 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
17 LTAS2 Chương 6. Lượng tử ánh sáng - Đề 2 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
18 LTAS1 Chương 6. Lượng tử ánh sáng - Đề 1 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
19 KTMT452 Đề kiểm tra 1 tiết chương 4,5 - Đề 2 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
20 KTMTC451 Đề kiểm tra 1 tiết chương 4,5 - Đề 1 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
21 SAS1 Chương 5. Sóng ánh sáng - Đề 1 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
22 DĐVSĐT2 Chương 4. Dao động và sóng điện từ - Đề 2 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
23 DĐVSĐT1 Chương 4. Dao động và sóng điện từ - Đề 1 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
24 ĐXC2 Chương 3: Điện xoay chiều - Đề 2 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
25 ĐXC1 Chương 3: Điện xoay chiều - Đề 1 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề