Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Văn 2K3

Phạm Minh Nhật

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
391 phút

B1 - Tuyên ngôn độc lập - Ngữ văn 12
62 phút

B2 - Việt Bắc 30 câu đầu
71 phút

B3 - Việt Bắc 30 câu sau
65 phút

B4 - Việt Bắc phần cuối
44 phút

B5 - Việt Bắc phần cuối
44 phút

B6 - Cả bài Việt Bắc
44 phút

B7 - Phân tích hình tượng Sóng
61 phút

20 phút

Hướng dẫn phân biệt các đáp án trong đọc hiểu
10 phút

Những sai lầm đáng tiếc thường gặp trong việc làm đọc hiểu và hướng dẫn viết đoạn cho câu 4 của một đề đọc hiểu.
10 phút

30 phút

Hướng dẫn từng dạng bài nghị luận xã hội
10 phút

Hướng dẫn mở đoạn chiếm trọn trái tim giám khảo
10 phút

Hướng dẫn để dựng một đoạn văn nghị luận 200 chữ và cách khắc phục diễn đạt.
10 phút

10 phút

Tuyên ngôn độc lập
10 phút

40 phút

Phân tích chi tiết khổ 1 của Tây Tiến
10 phút

Phân tích chi tiết khổ 2 của Tây Tiến
10 phút

Bức tượng đài người lính tây tiến của khổ 3
10 phút

Mộ Chí của Tây Tiến ở khổ 4
10 phút

40 phút

Lượt lời thứ 1 trong Việt Bắc (8 câu thơ đầu)
10 phút

Lượt lời thứ 2 trong Việt Bắc (16 câu thơ sau)
10 phút

Khúc tình ca và bộ tranh tứ bình
10 phút

Khúc hùng ca và cảnh ra quân trong tác phẩm Việt Bắc
10 phút

40 phút

9 câu đầu trả lời cho câu hỏi, đất nước có từ bao giờ
10 phút

Từ câu 10 đến câu 42 trả lời cho câu hỏi đất nước là gì
10 phút

Từ câu 43 đến câu 90 trả lời cho câu hỏi đất nước là do ai làm ra
10 phút

Học đất nước theo bộ 3 bình diện : địa lý, lịch sử, văn hóa
10 phút

0 phút

30 phút

Phân tích vẻ đẹp hình tượng con sông Đà
10 phút

Phân tích vẻ đẹp người lái đò
10 phút

Hướng dẫn học sông Đà theo bộ 3 trùng vi thạch trận theo sơ đồ tư duy
10 phút

20 phút

Sông Hương được nhìn nhận theo góc nhìn địa lý, toàn bộ thủy bình
10 phút

Sông Hương mang vẻ đẹp con người trên 3 góc nhìn (địa lý, lịch sử, văn chương)
10 phút

40 phút

Sự kiện 1: Mị phát hiện trở thành con dâu gạt nợ
10 phút

Sự kiện 2: Mị có ý định tự tử
10 phút

Sự kiện 3: Mị trong đêm tình mùa xuân
10 phút

Sự kiện 4: Mị cởi trói cho A Phủ
10 phút

40 phút

Phân tích tình huống truyện độc đáo
10 phút

Phân tích vẻ đẹp nhân vật anh Tràng
10 phút

Phân tích vẻ đẹp nhân vật cô vợ nhặt không tên
10 phút

Phân tích các cung bậc cảm xúc của bà cụ Tứ
10 phút

30 phút

Phân tích tình huống vỡ lẽ đặc sắc
10 phút

Phân tích nhiếp ảnh gia Phùng và cái nhìn về nghệ thuật & cuộc sống
10 phút

Phân tích vẻ đẹp nhân vật người đàn bà hàng chài
10 phút

30 phút

Phân tích lớp kịch thứ 1 cuộc đối thoại giữa Trương Ba và xác thịt
10 phút

Phân tích lớp kịch thứ 2 Trương Ba và gia đình mình
10 phút

Phân tích lớp kịch thứ 3 Trương Ba và Đế Thích nhìn nhận lại về giá trị đích thực của cuộc sống
10 phút

Tags: LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN