HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

LIVE T - Luyện đề - Hoá học 2K5 - PVT

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
2,000,000đ 1,000,000đ 50% GIẢM
Môn: Hoá Học Cấp độ: Lớp 12 Video: 23 bài giảng Thời lượng: 1696 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
23 bài giảng
1696 phút
552 phút

Tài liệu kèm theo
59 phút

Tài liệu kèm theo
60 phút

Tài liệu kèm theo
62 phút

Tài liệu kèm theo
62 phút

Tài liệu kèm theo
59 phút

Tài liệu kèm theo
51 phút

Tài liệu kèm theo
52 phút

Tài liệu kèm theo
55 phút

Tài liệu kèm theo
48 phút

Tài liệu kèm theo
44 phút

1144 phút

Tài liệu kèm theo
104 phút

Tài liệu kèm theo
91 phút

Tài liệu kèm theo
98 phút

Tài liệu kèm theo
101 phút

Tài liệu kèm theo
97 phút

Tài liệu kèm theo
86 phút

Tài liệu kèm theo
77 phút

Tài liệu kèm theo
92 phút

Tài liệu kèm theo
94 phút

Tài liệu kèm theo
91 phút

Tài liệu kèm theo
72 phút

Tài liệu kèm theo
66 phút

Tài liệu kèm theo
75 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

- Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội. Là thủ khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh sau Đại học.

- Tốt nghiệp Thạc sĩ - Master khoa Hoá ĐHSP Hà Nội.

- Giáo viên giảng dạy Hóa học nổi tiếng trên VTVcab Đài truyền hình Việt Nam.

- Giáo viên Livestream Hóa học có số lượng đông số 1 cả nước từ 2018 - 2021