HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

LIVE T - Luyện đề - Hoá học 2K5 - PVT

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Khóa học ngừng đăng ký
Môn: Hoá Học Cấp độ: Lớp 12 Video: 37 bài giảng Thời lượng: 2581 phút
Khóa học này ngừng nhận đăng ký mới. Bạn vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ.

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
37 bài giảng
2581 phút
648 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
59 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
60 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
62 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
62 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
59 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
51 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
52 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
55 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
44 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
48 phút

54 phút


1933 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
104 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
91 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
98 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
101 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
97 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
86 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
77 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
92 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
94 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
91 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
72 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
66 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
75 phút

Đề
Đáp án
76 phút

Đề
Đáp án
84 phút

Tài liệu kèm theo
Đáp án
62 phút

Đề
Đáp án
70 phút

Đề
Đáp án
69 phút

Đề
Đáp án
64 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
49 phút

Đề
Đáp án
103 phút

Đề
Đáp án
65 phút

Đề
Đáp án
62 phút

Đề
Đáp án
60 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

- Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội. Là thủ khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh sau Đại học.

- Tốt nghiệp Thạc sĩ - Master khoa Hoá ĐHSP Hà Nội.

- Giáo viên giảng dạy Hóa học nổi tiếng trên VTVcab Đài truyền hình Việt Nam.

- Giáo viên Livestream Hóa học có số lượng đông số 1 cả nước từ 2018 - 2021