HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

2K8 - LIVE C - CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VÀO 10 - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH

Giảng viên: Trung Anh
Khóa học ngừng đăng ký
Môn: Tiếng Anh Cấp độ: Lớp 9 Video: 50 bài giảng Thời lượng: 653 phút
Khóa học này ngừng nhận đăng ký mới. Bạn vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ.

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
50 bài giảng
653 phút
26 phút
Tài liệu chương 2

20 phút

6 phút

16 phút
Tài liệu chương 3


10 phút

23 phút
Tài liệu chương 4

15 phút

8 phút

38 phút
62 phút
24 phút
Tài liệu chương 785 phút

Tài liệu câu bị động trần thuật
33 phút

Tài liệu câu bị động câu hỏi
16 phút

Tài liệu câu bị động đặc biệt
36 phút

50 phút

Tài liệu câu trần thuật
22 phút

Tài liệu câu hỏi
12 phút

Tài liệu câu đặc biệt
16 phút

23 phút

Tài liệu câu hỏi đuôi
23 phút

42 phút

Tài liệu đại từ
18 phút

8 phút

Tài liệu mệnh đề quan hệ - rút gọn
5 phút


36 phút

Tài liệu cấu tạo từ
12 phút

2 phút

5 phút

4 phút

13 phút

12 phút

Tài liệu giới từ
12 phút

11 phút

Tài liệu mạo từ
11 phút

47 phút

Tài liệu liên từ
22 phút

25 phút

17 phút

Tài liệu động từ khuyết thiếu
17 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

- Tốt nghiệp loại Giỏi khoa Sư phạm, trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

- 4 năm gia sư và 2 năm kinh nghiệm dạy Tiếng Anh cho học sinh các cấp theo chương trình Giáo dục phổ thông/ chương trình quốc tế.

- Giúp đỡ thành công nhiều học sinh mất gốc tiếng Anh và nâng band điểm.

- TOEIC 855 và Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh Quốc tế TESOL.

- Châm ngôn dạy học: "Teachers who loves teaching, teach children to love learning." (unknown author), mỗi giờ học là một sân chơi chia sẻ những kiến thức thú vị, không còn là “Hôm nay em phải đi học” mà sẽ là “Hôm nay em được đi học ^^”.