Trung Anh

- Tốt nghiệp loại Giỏi khoa Sư phạm, trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

- 4 năm gia sư và 2 năm kinh nghiệm dạy Tiếng Anh cho học sinh các cấp theo chương trình Giáo dục phổ thông/ chương trình quốc tế.

- Giúp đỡ thành công nhiều học sinh mất gốc tiếng Anh và nâng band điểm.

- TOEIC 855 và Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh Quốc tế TESOL.

- Châm ngôn dạy học: "Teachers who loves teaching, teach children to love learning." (unknown author), mỗi giờ học là một sân chơi chia sẻ những kiến thức thú vị, không còn là “Hôm nay em phải đi học” mà sẽ là “Hôm nay em được đi học ^^”.


Các khoá học cực HOT của giảng viên: Trung Anh

2K8 - LIVE VIP - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
2K8 - LIVE VIP - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
Giảng viên: Trung Anh
1 Chuyên đề
29 Bài học
1,800,000đ
1,200,000đ
Học Tốt Lớp 8 - Môn Tiếng Anh - Cô Trung Anh
Học Tốt Lớp 8 - Môn Tiếng Anh - Cô Trung Anh
Giảng viên: Trung Anh
6 Chuyên đề
27 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
2K8 - LIVE C - CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VÀO 10 - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
2K8 - LIVE C - CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VÀO 10 - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
Giảng viên: Trung Anh
7 Chuyên đề
29 Bài học
1,800,000đ
1,500,000đ
COMBO CTG 2K8 MÔN ANH CÔ TRUNG ANH
COMBO CTG 2K8 MÔN ANH CÔ TRUNG ANH
Giảng viên: Trung Anh
0 Chuyên đề
0 Bài học
5,400,000đ
2,500,000đ
2K8 - LIVE T - LUYỆN ĐỀ THI VÀO 10 - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
2K8 - LIVE T - LUYỆN ĐỀ THI VÀO 10 - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
Giảng viên: Trung Anh
0 Chuyên đề
0 Bài học
1,500,000đ
900,000đ
2K8 - LIVE G - TỔNG ÔN CẤP TỐC - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
2K8 - LIVE G - TỔNG ÔN CẤP TỐC - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
Giảng viên: Trung Anh
0 Chuyên đề
0 Bài học
1,500,000đ
900,000đ
2K8 - LIVESTREAM TRONG GROUP C - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
2K8 - LIVESTREAM TRONG GROUP C - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
Giảng viên: Trung Anh
0 Chuyên đề
0 Bài học
1,800,000đ
1,200,000đ
2K8 - LIVESTREAM TRONG GROUP TG - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
2K8 - LIVESTREAM TRONG GROUP TG - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
Giảng viên: Trung Anh
0 Chuyên đề
0 Bài học
1,800,000đ
1,200,000đ
2K8 - ÔN THI GIỮA HỌC KÌ I - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
2K8 - ÔN THI GIỮA HỌC KÌ I - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
Giảng viên: Trung Anh
0 Chuyên đề
0 Bài học
600,000đ
400,000đ
2K8 - ÔN THI HỌC KÌ I - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
2K8 - ÔN THI HỌC KÌ I - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
Giảng viên: Trung Anh
0 Chuyên đề
0 Bài học
600,000đ
400,000đ
2K8 - ÔN THI GIỮA HỌC KÌ II - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
2K8 - ÔN THI GIỮA HỌC KÌ II - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
Giảng viên: Trung Anh
0 Chuyên đề
0 Bài học
600,000đ
400,000đ
2K8 - ÔN THI HỌC KÌ II - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
2K8 - ÔN THI HỌC KÌ II - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
Giảng viên: Trung Anh
0 Chuyên đề
0 Bài học
600,000đ
400,000đ