LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề

KHÓA ÔN TẬP HỌC KÌ II LỚP 8
KHÓA ÔN TẬP HỌC KÌ II LỚP 8
3 chuyên đề / 58 (bài học)
900,000đ
399,000đ
2K8 - LIVE VIP - MÔN HOÁ - CÔ NGUYỄN THỊ HẰNG
2K8 - LIVE VIP - MÔN HOÁ - CÔ NGUYỄN THỊ HẰNG
1 chuyên đề / 14 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
2K8 - LIVE VIP - MÔN LÝ
2K8 - LIVE VIP - MÔN LÝ
Giảng viên: Mclass
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
2K8 - LIVE VIP - MÔN TOÁN - CÔ PHẠM HOÀI THƯƠNG
2K8 - LIVE VIP - MÔN TOÁN - CÔ PHẠM HOÀI THƯƠNG
3 chuyên đề / 76 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
2K8 - LIVE VIP - MÔN VĂN - CÔ NGUYỄN BÍCH NGỌC
2K8 - LIVE VIP - MÔN VĂN - CÔ NGUYỄN BÍCH NGỌC
2 chuyên đề / 30 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
2K8 - LIVE VIP - MÔN ANH - CÔ THANH THẢO
2K8 - LIVE VIP - MÔN ANH - CÔ THANH THẢO
Giảng viên: Thanh Thảo
1 chuyên đề / 29 (bài học)
1,800,000đ
1,200,000đ
2K8 HỌC GIỎI TOÁN HỌC CÙNG MCLASS
2K8 HỌC GIỎI TOÁN HỌC CÙNG MCLASS
5 chuyên đề / 31 (bài học)
1,500,000đ
600,000đ
2K8 HỌC GIỎI VĂN HỌC CÙNG MCLASS
2K8 HỌC GIỎI VĂN HỌC CÙNG MCLASS
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,000,000đ
600,000đ
2K8 HỌC GIỎI TIẾNG ANH CÙNG MCLASS
2K8 HỌC GIỎI TIẾNG ANH CÙNG MCLASS
Giảng viên: Thanh Thảo
5 chuyên đề / 10 (bài học)
1,000,000đ
600,000đ
2K8 HỌC GIỎI HÓA HỌC CÙNG MCLASS
2K8 HỌC GIỎI HÓA HỌC CÙNG MCLASS
14 chuyên đề / 113 (bài học)
1,000,000đ
600,000đ
2K8 ÔN THI HỌC KỲ I CÙNG MCLASS
2K8 ÔN THI HỌC KỲ I CÙNG MCLASS
Giảng viên: Mclass
4 chuyên đề / 31 (bài học)
1,000,000đ
600,000đ