LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề

KHÓA ÔN TẬP HỌC KÌ II LỚP 8
KHÓA ÔN TẬP HỌC KÌ II LỚP 8
3 Chuyên đề
58 Bài học
900,000đ
399,000đ
2K8 - LIVE VIP - MÔN HOÁ - CÔ NGUYỄN THỊ HẰNG
2K8 - LIVE VIP - MÔN HOÁ - CÔ NGUYỄN THỊ HẰNG
1 Chuyên đề
14 Bài học
1,800,000đ
1,200,000đ
2K8 - LIVE VIP - MÔN TOÁN - CÔ PHẠM HOÀI THƯƠNG
2K8 - LIVE VIP - MÔN TOÁN - CÔ PHẠM HOÀI THƯƠNG
3 Chuyên đề
76 Bài học
1,800,000đ
1,200,000đ
2K8 - LIVE VIP - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
2K8 - LIVE VIP - MÔN ANH - CÔ TRUNG ANH
Giảng viên: Trung Anh
1 Chuyên đề
29 Bài học
1,800,000đ
1,200,000đ
Học Tốt Lớp 8 - Môn Toán Học - Cô Thương
Học Tốt Lớp 8 - Môn Toán Học - Cô Thương
25 Chuyên đề
146 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
Học Tốt Lớp 8 - Môn Tiếng Anh - Cô Trung Anh
Học Tốt Lớp 8 - Môn Tiếng Anh - Cô Trung Anh
Giảng viên: Trung Anh
6 Chuyên đề
27 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
Học Tốt Lớp 8 - Môn Hoá Học - Cô Hằng
Học Tốt Lớp 8 - Môn Hoá Học - Cô Hằng
15 Chuyên đề
130 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
Ôn Thi Học Kỳ Lớp 8 - Toán Văn Anh Hoá
Ôn Thi Học Kỳ Lớp 8 - Toán Văn Anh Hoá
Giảng viên: Mclass
4 Chuyên đề
31 Bài học
990,000đ
790,000đ
Học Tốt Lớp 8 - Môn Vật lý - Thầy Phú
Học Tốt Lớp 8 - Môn Vật lý - Thầy Phú
Giảng viên: Nguyễn Văn Phú
4 Chuyên đề
13 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
Học Tốt Lớp 9 - Môn Vật lý - Thầy Phú
Học Tốt Lớp 9 - Môn Vật lý - Thầy Phú
Giảng viên: Nguyễn Văn Phú
3 Chuyên đề
7 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ