HOTLINE: 099.658.2839

Luyện Đề

Giải đề là cách tổng hợp kiến thức nhanh và dễ dàng nhất!

Tên
Mã Đề
Giảng Viên
Môn học
Danh mục
Cấp độ
Mức độ
 
  Bỏ lọc
Tìm thấy: 169 đề
No Mã đề Tiêu đề Môn Giảng Viên Ngày mở đề Cấp độ
1 DTVL05 Đề số 5- Đấu trường học tập Vật Lý Vũ Tuấn Anh 18/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
2 DTVL04 Đề số 4- Đấu trường học tập Vật Lý Vũ Tuấn Anh 14/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
3 DTVL03 Đề số 3- Đấu trường học tập Vật Lý Vũ Tuấn Anh 11/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
4 PLDL03 PHÂN LY ĐỘC LẬP- ĐỀ 03 Sinh Học GV Sinh Học 10/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
5 PLDL02 PHÂN LY ĐỘC LẬP- ĐỀ 02 Sinh Học GV Sinh Học 10/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
6 PLDL4 PHÂN LY ĐỘC LẬP- ĐỀ 04 Sinh Học GV Sinh Học 10/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
7 PLDL01 PHÂN LY ĐỘC LẬP- ĐỀ 01 Sinh Học GV Sinh Học 10/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
8 BTPLDL PHÂN LY ĐỘC LẬP- ĐỀ 05 Sinh Học GV Sinh Học 10/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
9 DTVL02 Đề số 2- Đấu trường học tập Vũ Tuấn Anh Vật Lý Vũ Tuấn Anh 07/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
10 BIOTES2 BÀI TẬP TOÁN LAI NGHỊCH (PHÂN LI ĐỘC LẬP) - P2 Sinh Học GV Sinh Học 06/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
11 BIOTEST BÀI TẬP TOÁN LAI NGHỊCH (PHÂN LI ĐỘC LẬP) - P1 Sinh Học GV Sinh Học 06/08/2021 Lớp 12 Làm Đề
12 DTVL01 Đề số 1- Đấu trường học tập Vật Lý Vũ Tuấn Anh 04/08/2021 Làm Đề
13 DDTMH2 ĐỀ DỰ ĐOÁN LẦN 2 NĂM 2021 CHUẨN CẤU TRÚC ĐMH Toán Hồ Thức Thuận 01/07/2021 Làm Đề
14 TEST13 TEST NHANH - ĐỀ SỐ 13 Vật Lý Vũ Tuấn Anh 21/06/2021 Làm Đề
15 TESTP12 Đề số 12- TEST NHANH CHỐNG SAI NGU Vật Lý Vũ Tuấn Anh 16/06/2021 Làm Đề
16 TNCSNL ĐỀ SỐ 11- TEST NHANH CHỐNG SAI NGU Vật Lý Vũ Tuấn Anh 14/06/2021 Làm Đề
17 TOSDT1 TỔNG ÔN CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ NST 06 Sinh Học GV Sinh Học 11/06/2021 Làm Đề
18 TEST10 ĐỀ SỐ 10 LÝ Vật Lý Vũ Tuấn Anh 11/06/2021 Làm Đề
19 TT07THQG THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN SỐ 07 NĂM 2021 Toán Hồ Thức Thuận 11/06/2021 Làm Đề
20 CACKS15 Đề Cửu Âm Chân Kinh (đề 15 ) Sinh Học GV Sinh Học 11/06/2021 Làm Đề
21 KSCLGL ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG SỞ GIA LAI-TIẾNG ANH Tiếng Anh Phí Thị Bích Ngọc 24/02/2022 Làm Đề
22 ELTDHN Chữa đề 1 Sở Hà Nội Tiếng Anh Tiếng Anh Phí Thị Bích Ngọc 11/06/2021 Làm Đề
23 VLPTMH5 ĐỀ PHÁT TRIỂN MINH HOẠ SỐ 05 VẬT LÝ Vật Lý Vũ Tuấn Anh 03/08/2021 Làm Đề
24 DTCT16 Đề Cửu Âm Chân Kinh (đề 16)-MÔN SINH Sinh Học GV Sinh Học 11/06/2021 Làm Đề
25 DTCT17 Đề Cửu Âm Chân Kinh (đề 17)-MÔN SINH Sinh Học GV Sinh Học 11/06/2021 Làm Đề