Xếp hạng học viên đạt điểm cao

 • 1
  Mỹ An
  10 Điểm
 • 2
  Đoàn Luật Phú Hàn
  10 Điểm
 • 3
  Hi Chào Cậu
  10 Điểm
 • 4
  Đào Việt Anh
  10 Điểm
 • 5
  LỘC CÔNG ANH
  10 Điểm
 • 6
  Nguyễn Huy Bảo
  10 Điểm
 • 7
  Nguyễn Phương Ngân
  10 Điểm
 • 8
  Đinh Thị Luyến
  9 Điểm
 • 9
  Hồ Hoa
  9 Điểm
 • 10
  Nguyễn An
  9 Điểm
 • 11
  Phạm Thị Hiền
  9 Điểm
 • 12
  Lê Bá Thanh
  9 Điểm
 • 13
  Đoàn Thị Lan
  8 Điểm
 • 14
  Vương Duyên
  8 Điểm
 • 15
  trà my
  8 Điểm