Xếp hạng học viên đạt điểm cao

 • 1
  Phạm Văn Phú
  10 Điểm
 • 2
  Mỹ An
  10 Điểm
 • 3
  LỘC CÔNG ANH
  10 Điểm
 • 4
  Đào Việt Anh
  9 Điểm
 • 5
  Nguyễn Thị Ánh Tuyết
  9 Điểm
 • 6
  Hi Chào Cậu
  8 Điểm
 • 7
  Ngô Bảo Long
  8 Điểm
 • 8
  Trần Hồng Quang
  8 Điểm
 • 9
  Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  8 Điểm
 • 10
  Nguyễn Thị Bích Ngọc
  8 Điểm
 • 11
  Quỳnh anh
  8 Điểm