Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE CHỮA ĐỀ - SÁCH 50 ĐỀ THI VÀO 10

Phạm Hoài Thương

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
16 bài giảng
0 phút
1413 phút

B1 - Đề thi vào 10 TP Hà Nội năm 2019
100 phút

B2 - Đề thi vào 10 tỉnh Hà Nam năm 2019
91 phút

B3 - Đề thi vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2019
81 phút

B4 - Đề thi vào 10 tỉnh Nghệ An năm 2019
87 phút

B5 - Đề thi vào 10 tỉnh Ninh Thuận năm 2019
84 phút

B6 - Đề thi vào 10 tỉnh Cao Bằng năm 2019
96 phút

B7 - Đề thi vào 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2019
105 phút

B8 - Đề thi vào 10 tỉnh Long An năm 2019
85 phút

B9 - Đề thi vào 10 tỉnh Thái Bình năm 2019
90 phút

B10 - Đề thi vào 10 tỉnh Bình Định năm 2019
92 phút

B11 - Đề thi vào 10 tỉnh Bình Dương năm 2019
85 phút

B12 - Đề thi vào 10 minh họa, tỉnh yên bái 2020 - 2021
121 phút

B13 - Chữa đề thi thử số 1
76 phút

B14 - Chữa đề thi thử số 2
85 phút

B15 - Chữa đề thi thử số 3.mp4
71 phút

B16 - Đề giữa kì II toán 9, trường Newton
64 phút

Tags: Khối Lớp 9 và THCS

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN