Chia sẻ:

KHÓA HỌC VẬN DỤNG CAO CÙNG THẦY NGUYỄN XUÂN MAI

Giảng viên: Nguyễn Xuân Mai
1,500,000đ
Môn: Toán Cấp độ: Lớp 9 Video: 79 bài giảng Thời lượng: 2022 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
79 bài giảng
2022 phút
89 phút
47 phút

16 phút

11 phút

20 phút

158 phút

7 phút

12 phút

8 phút

17 phút

11 phút

8 phút

12 phút

10 phút

11 phút

15 phút

147 phút
59 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN