HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hoá 2K5 - TTV

Giảng viên: Trương Trọng Vũ
2,000,000đ 1,000,000đ 50% GIẢM
Môn: Hoá Học Cấp độ: Lớp 12 Video: 204 bài giảng Thời lượng: 11022 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
204 bài giảng
11022 phút
3062 phút

4642 phút

62 phút


23 phút


100 phút

76 phút

816 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN