Chia sẻ:

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hoá 2K5 - TTV

Giảng viên: Trương Trọng Vũ
2,000,000đ 1,000,000đ 50% GIẢM
Môn: Hoá Học Cấp độ: Lớp 12 Video: 148 bài giảng Thời lượng: 6947 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
148 bài giảng
6947 phút
3062 phút









































Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN