Chia sẻ:

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hoá 2K5 - TTV

Giảng viên: Trương Trọng Vũ
2,000,000đ 1,000,000đ 50% GIẢM
Môn: Hoá Học Cấp độ: Lớp 12 Video: 117 bài giảng Thời lượng: 5090 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
117 bài giảng
5090 phút
3240 phút
50 phút
75 phút

25 phút

25 phút


100 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN