HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

LIVE G - 2K7 - HỌC TỐT ANH 9

Khóa học ngừng đăng ký
Môn: Tiếng Anh Cấp độ: Lớp 9 Video: 21 bài giảng Thời lượng: 1240 phút
Khóa học này ngừng nhận đăng ký mới. Bạn vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ.

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
21 bài giảng
1240 phút
1240 phút

61 phút

62 phút

47 phút

52 phút

50 phút

59 phút

28 phút

43 phút

46 phút

41 phút

Đề 10
Đề 11
90 phút

49 phút

Đề 13
Đề 14
74 phút

32 phút

Đề 17
Đề 18
109 phút

59 phút

Đề 20
Đề 21
93 phút

Đề 22
Đề 23
91 phút

49 phút

Đề 25
Đề 26
45 phút

Đề 27
Đề 28
60 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN