HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

KHÓA ĐGNL ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Giảng viên: GV Mclass
Khóa học ngừng đăng ký
Môn: Tổng Hợp Cấp độ: Đại Học / Lớp 12 Video: 21 bài giảng Thời lượng: 1096 phút
Khóa học này ngừng nhận đăng ký mới. Bạn vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ.

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
21 bài giảng
1096 phút
454 phút
BỘ 300 CÂU TRẮC NGHIỆM NGỮ VĂN

47 phút

Đề Tây Tiến
Đáp án Tây Tiến
Đề Việt Bắc
Đáp án Việt Bắc
78 phút

Đề Đất nước
Đáp án Đất nước
Đề Sóng
Đáp án Sóng
70 phút

Đề sông Hương
Đáp án sông Hương
Đề sông Đà
Đáp án sông Đà
85 phút

Đề Vợ chồng A Phủ
Đáp án Vợ chồng A Phủ
Đề vợ Nhặt
Đáp án vợ Nhặt
73 phút561 phút
Đề 1
Đề 2
Đề 3
Đề 4
Đề 5
Đề 6
Đề 7
Đề 8
Đề 9
Đề 10

Đề
Đáp án
160 phút

Đề
Đáp án
133 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
25 phút

93 phút

18 phút

Đề
18 phút

0 phút
Đề

63 phút

Đề
Đáp án
21 phút

Đề
Đáp án
22 phút

Đề
Đáp án
20 phút

0 phút
ĐỀ

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN