HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

DGNLC(HN) - Chuyên đề Đánh giá Năng lực ĐHQG Hà Nội

Giảng viên: GV Mclass
1,800,000đ 1,500,000đ 17% GIẢM
Môn: Tổng Hợp Cấp độ: Lớp 12 Video: 158 bài giảng Thời lượng: 4697 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
158 bài giảng
4697 phút
839 phút

77 phút


657 phút50 phút
358 phútTags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN