Chia sẻ:

DGNLC(HCM) - Chuyên đề Đánh giá Năng lực ĐHQG Hồ Chí Minh

Giảng viên: GV Mclass
1,800,000đ 1,500,000đ 17% GIẢM
Môn: Tổng Hợp Cấp độ: Lớp 12 Video: 111 bài giảng Thời lượng: 3597 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
111 bài giảng
3597 phút
0 phút
ĐỀ DGNL SỐ 1
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 1
ĐỀ DGNL SỐ 2
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 2
ĐỀ DGNL SỐ 3
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 3
ĐỀ DGNL SỐ 4
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 4
ĐỀ DGNL SỐ 5
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 5
ĐỀ DGNL SỐ 6
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 6
ĐỀ DGNL SỐ 7
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 7
ĐỀ DGNL SỐ 8
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 8
ĐỀ DGNL SỐ 9
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 9
ĐỀ DGNL SỐ 10
ĐÁP ÁN DGNL SỐ 10

645 phút
227 phút

Bài tập tự luyện Bài 1
ĐA Bài tập tự luyện Bài 1
16 phút

Bài tập tự luyện Bài 2
ĐA Bài tập tự luyện Bài 2
27 phút

Bài tập tự luyện Bài 3
ĐA Bài tập tự luyện Bài 3
27 phút

Bài tập tự luyện Bài 4
ĐA Bài tập tự luyện Bài 4
29 phút


519 phút
0 phút

198 phút


26 phút

35 phút

35 phút

18 phút

25 phút

293 phútTags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN