Cập nhật danh sách trường Đại Học yêu cầu đầu ra IELTS mới nhất 2022
TOEIC là 1 chứng chỉ tiếng Anh đang được hơn 100 trường đại học ở nước ta sử dụng làm chuẩn để xét