Đề thi định kỳ tháng 9/2019 – môn Hóa – LIVE-C

Đề thi môn Hóa học

 Thời gian thi trong vòng 45 phút 19h30 – 20h15

 Số lượng câu hỏi: 30 câu

 ❌Đúng 20h15 sẽ đóng link, bạn nào nộp muộn sẽ không có kết quả !!!

Link điền đáp án: bai-thi-thu-dinh-ky-thang-9-lop-live-c

Share thông tin

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận
Vật Lý ,