Đề thi thử Định Kỳ Tháng 9 lớp Live C môn Sinh học

 Thời gian thi trong vòng 45 phút 20h30 – 21h15

 Số lượng câu hỏi: 40 câu

 ❌Đúng 21h15 sẽ đóng link, bạn nào nộp muộn sẽ không có kết quả !!!

Link điền đáp án: bai-thi-thu-dinh-ky-thang-9-lop-live-c

Share thông tin

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận
thầy Vũ Tuấn Anh , thi thử , thptqg ,