Bài thi định kỳ tháng 9/2019 – môn Toán học – LIVE-C

Đề thi môn Toán học

 – Thời gian thi: 45 phút (từ 21h30 – 22h30)

 – Số lượng câu hỏi: 40 câu

 NOTE: Đúng 22h30 link thi bài thi sẽ đóng, bạn nào nộp muộn sẽ không có kết quả!!!

Link đề: https://mclass.vn/tin-tuc/bai-thi-thu-thang-9/

Share thông tin

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận
Vật Lý ,