Bài thi định kỳ tháng 9/2019 – môn Tiếng anh – LIVE-C

Đề thi môn Tiếng Anh

 Thời gian thi trong vòng  phút 19h30 – 20h15

 ❌Đúng 20h15 sẽ đóng link, bạn nào nộp muộn sẽ không có kết quả !!!

Link đề: https://mclass.vn/tin-tuc/bai-thi-thu-thang-9/

Share thông tin

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận
thptqg ,