Bài thi định kỳ tháng 9/2019 – môn Sinh học – LIVE-C

Đề thi môn Sinh học

 Thời gian thi trong vòng 45 phút 20h30 – 21h15

 Số lượng câu hỏi: 40 câu

 ❌Đúng 21h15 sẽ đóng link, bạn nào nộp muộn sẽ không có kết quả !!!

Link đề: https://mclass.vn/tin-tuc/bai-thi-thu-thang-9/

Share thông tin

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận
thptqg ,