Bài thi định kỳ tháng 9/2019 – môn Ngữ Văn – LIVE-C

Đề thi môn Ngữ Văn

 Thời gian thi trong vòng  phút 20h30 – 21h30

 ❌Đúng 21h30 sẽ đóng link, bạn nào nộp muộn sẽ không có kết quả !!!

Link đề: https://mclass.vn/tin-tuc/bai-thi-thu-thang-9/

Share thông tin

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận
Vật Lý ,