tiếng Anh

Khoá học Live T Luyện Đề Tiếng Anh Phí Thị Bích Ngọc
Luyện đề số 12 Chương 2: Chạy đà
10
01
0
Cô Ngọc sẽ livestream hướng dẫn và chữa chi tiết đề thi thử số 12 trong cuốn Thần Tốc Luyện Đề
live t , luyện đề , tiếng Anh ,
Khoá LIVE C Luyện thi chuyên đề tiếng Anh cô Phí Thị Bích Ngọc
Chuyên đề 19 – Từ vựng (1), bài tập về cấu tạo từ
10
01
0
Chuyên đề số 19: luyện từ vựng và làm các bài tập về cấu tạo
Live C , tiếng Anh ,
Khoá học Live T Luyện Đề Tiếng Anh Phí Thị Bích Ngọc
Giới thiệu khoá Live T Luyện đề Tiếng Anh cô Phí Thị Bích Ngọc
02
01
0
Luyện Đề Live T Tiếng Anh là khoá học luyện thi thptqg 2020 cùng cô Phí Thị Bích Ngọc chữa 100 đề mới nhất chuẩn khung của bộ. Mục tiêu đạt điểm 9,
luyện đề , luyện thi , THPT Quốc Gia 2020 , tiếng Anh ,