thi thử

Live C - Toán thầy Thuận
CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 1
03
11
0
Thầy Thuận chữa đề thi đánh giá năng lực lần 1 khóa LIVE
chữa bài , đề thi thử , hàm số , thầy thuận , thi thử , toán thầy Thuận ,
Đề thi thử Định Kỳ Tháng 9 lớp Live C môn Toán học
29
09
0
 Thời gian thi trong vòng 45 phút 21h30 – 22h30  Số lượng câu hỏi: 40 câu  ❌❌Đúng 22h30 sẽ đóng link, bạn nào nộp muộn sẽ không có kết quả !!!❌❌
Thi thử ,
thầy Vũ Tuấn Anh , thi thử , thptqg ,
Đề thi thử Định Kỳ Tháng 9 lớp Live C môn Ngữ Văn
29
09
0
 Thời gian thi trong vòng 60 phút 20h30 – 21h30,  ❌❌Đúng 21h30 sẽ đóng link, bạn nào nộp muộn sẽ không có kết quả !!!❌❌ Link điền đáp
Thi thử ,
thầy Vũ Tuấn Anh , thi thử , thptqg ,