thi định kỳ

Thông báo tổ chức thi định kỳ tháng 9/2019 các lớp LIVE-C
26
09
0
mclass tổ chức thi định kỳ tháng 9 -2019 dành cho các lớp Live-C. Học sinh lớp Live-C bắt buộc tham gia. Các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh,
Thi thử , Thi thử THPT Quốc gia , Tin tức ,
luyện thi , ôn thi , thi định kỳ ,