thi định kỳ

Đề thi thử Định Kỳ Tháng 9 lớp Live C môn Ngữ Văn
29
09
0
 Thời gian thi trong vòng 60 phút 20h30 – 21h30,  ❌❌Đúng 21h30 sẽ đóng link, bạn nào nộp muộn sẽ không có kết quả !!!❌❌ Link điền đáp
Thi thử , Thi thử THPT Quốc gia , Tin tức ,
Live C , Ngữ Văn , thi định kỳ , thi thử ,
Thông báo tổ chức thi định kỳ tháng 9/2019 các lớp LIVE-C
26
09
0
mclass tổ chức thi định kỳ tháng 9 -2019 dành cho các lớp Live-C. Học sinh lớp Live-C bắt buộc tham gia. Các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh,
Thi thử , Thi thử THPT Quốc gia , Tin tức ,
luyện thi , ôn thi , thi định kỳ ,