ôn luyện

Chuyên đề 07: Phản ứng hạt nhân
05
06
0
Bài học về Phản ứng hạt
ôn luyện , thptqg , Vật Lý ,
Chuyên đề 06: Lượng tử ánh sáng
05
06
0
Nội dung chuyên đề:  Bài 49. Hiện tượng quang điện ngoài (p1) Bai 50. Hiện tượng quang điện ngoài (p2) Bài 51. Hiện tượng quang điện trong. Sự phát quang. Bài
ôn luyện , thptqg , Vật Lý ,
Chuyên đề 05. Sóng ánh sáng
05
06
0
Nội dung chuyên đề:  Bài 45. Các tính chất cơ bản,hiện tượng khúc xạ, tán sắc ánh sáng. Bài 46. Giao thoa ánh sáng tia đơn sắc. Bài 47. Giao thoa với hai, ba tia
ôn luyện , thptqg , Vật Lý ,