môn lý

Giới thiệu khoá học “ÔN THI HỌC KỲ II MÔN LÝ 11 CHO 2K2”
03
04
0
Khoá học giúp Hệ thống toàn bộ kiến thức Từ A-Z của học kỳ 2 môn Lý 11. Nắm được các dạng bài tập , các phương pháp giải
lớp 11 , môn lý , ôn thi ,