lớp 11

Giới thiệu khoá học “ÔN THI HỌC KỲ II MÔN LÝ 11 CHO 2K2”
03
04
0
Khoá học giúp Hệ thống toàn bộ kiến thức Từ A-Z của học kỳ 2 môn Lý 11. Nắm được các dạng bài tập , các phương pháp giải
lớp 11 , môn lý , ôn thi ,
Giới thiệu khoá học “KỸ NĂNG GIẢI NHANH CÁC ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN TOÁN”
30
03
0
Tổng ôn tập toàn bộ kỳ 2 môn Toán 11. Luyện tư duy và giải nhanh Toán trắc nghiệm, sử dụng máy tính
lớp 11 , Môn Toán , ôn thi ,