Chuyên đề 03. Điện xoay chiều

Nội dung chuyên đề:  Bài 28. Mạch điện xoay chiều chứa một phần tử: R, L, C. Bài 29. Mạch điện xoay chiều RLC. (P1: Lý thuyết) Bài 30. Mạch điện xoay chiều
 
Nội dung chuyên đề: 

Bài 28. Mạch điện xoay chiều chứa một phần tử: R, L, C.

Bài 29. Mạch điện xoay chiều RLC. (P1: Lý thuyết)

Bài 30. Mạch điện xoay chiều RLC. (P2: Phương pháp đại số và Phương pháp giản đồ vecto)

Bài 31. Mạch điện xoay chiều chứa cuộn dây không thuần cảm.

Bài 32. Giá trị tức thời điện áp, dòng điện trong mạch RLC.

Bài 33. Công suất, hệ số công suất

Bài 34.  Mạch RLC thay đổi các phần tử

Bài 35. Mạch RLC khi có R biến thiên

Bài 36. Mạch RLC có L,C biến thiên

Bài 37.  Mạch RLC có tần số biến thiên

Bài 38. Máy phát điện xoay chiều.

Bài 39. Máy biến áp.

Bài 40. Truyền tải điện năng.

Share thông tin

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận