Chuyên đề 01: Dao động cơ học

Tóm tắt nội dung Bài 1. Dao động điều hòa. Bài 2. Các đại lượng cơ bản trong dao dộng điều hòa. Bài 3. Sử dụng đường tròn pha biểu diễn trạng thái dao
 

Tóm tắt nội dung

Bài 1. Dao động điều hòa.
Bài 2. Các đại lượng cơ bản trong dao dộng điều hòa.
Bài 3. Sử dụng đường tròn pha biểu diễn trạng thái dao động theo a,x,v
Bài 4. Năng lượng trong dao động điều hòa và biểu diễn năng lượng trên đường tròn pha
Bài 5. Thời gian trong dao động điêu hòa. (P1)
Bài 6. Thời gian trong dao động điêu hòa. (P2)
Bài 7. Bài toán viết phương trình dao động và  đọc đồ thị dao động
Bài 8. Quãng đường trong dao động điều hòa.
Bài 9. Tốc độ, vận tốc trung bình trong dao động điều hòa.
Bài 10. Ôn tập phần đại cương dao động điều hòa
Bài 11. Con lắc lò xo (P1 – Chu kỳ )
Bài 12. Con lắc lò xo (P2 – Chiều dài con lắc)
Bài 13. Con lắc lò xo (P3 – Lực đàn hồi, lực kéo về)
Bài 14. Con lắc đơn (P1 – Lý Thuyết)
Bài 15. Con lắc đơn (P2 – Các dạng bài tập cơ bản)
Bài 16. Biến cố trong dao động điều hòa
Bài 17. Dao động tắt dần.
Bài 18. Dao động duy trì, cưỡng bức.
Bài 19. Tổng hợp dao động.

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận