Bài 3. Sử dụng đường tròn pha biểu diễn trạng thái dao động theo a,x,v

Được thầy giáo Vũ Tuấn Anh trực tiếp tổng hợp, biên soạn, giảng dạy
 

Các bài trong cùng khoá học : 41

Share thông tin

Bình luận:

Bạn cần Đăng nhập để tham gia bình luận