Tavin

- Thầy Tavin là giáo viên bản ngữ đến từ Vương quốc Anh.

- Thầy giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 trong hơn 20 năm cho học sinh, sinh viên trên khắp thế giới, bao gồm Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Phi và Châu Á.

- Thầy làm giám khảo chấm thi tại Hội Đồng Anh – Nam Mĩ trong suốt 6 năm.

- Thầy sống & giảng dạy tại Việt Nam từ năm 2016. - Thầy đã giảng dạy hơn 10.000 học sinh - giống như các em. - Thầy có IELTS overall là 9.0!

Các khoá học cực HOT của giảng viên: Tavin

KHÓA LUYỆN ĐỀ VDC TIẾNG ANH CÙNG THẦY TAVIN
KHÓA LUYỆN ĐỀ VDC TIẾNG ANH CÙNG THẦY TAVIN
Giảng viên: Tavin
0 Chuyên đề
0 Bài học
Khóa học này ngừng nhận đăng ký mới.
Free - K - thầy Tavin
Free - K - thầy Tavin
Giảng viên: Tavin
1 Chuyên đề
16 Bài học
Khóa học này ngừng nhận đăng ký mới.
IELTS LIVE L
IELTS LIVE L
Giảng viên: Tavin
1 Chuyên đề
29 Bài học
3,600,000đ
1,800,000đ
IELTS LIVE T
IELTS LIVE T
Giảng viên: Tavin
1 Chuyên đề
57 Bài học
3,600,000đ
1,800,000đ
IELTS LIVE H
IELTS LIVE H
Giảng viên: Tavin
1 Chuyên đề
22 Bài học
3,600,000đ
1,800,000đ
COMBO IELTS LIVE LTH
COMBO IELTS LIVE LTH
Giảng viên: Tavin
0 Chuyên đề
0 Bài học
6,400,000đ
3,600,000đ