Nguyễn Văn Thế
- 5 năm kinh nghiệm luyện thi đại học chất lượng cao.
- Gần 50.000 follow facebook và hàng chục nghìn học sinh xem livestream trực tiếp.
- Giúp đỡ hàng ngàn học sinh từ đội sổ đạt 8+, 9+ điểm Toán Đại Học.
- Kết hợp hài hòa giữa CASIO và TỰ LUẬN biến những bài 8+ trở nên đơn giản.
- Truyền cảm hứng, chắp cánh ước mơ.
+ Xem toàn bộ

Các khoá học cực HOT của giảng viên: Nguyễn Văn Thế

LIVE S - Khởi động - Toán 2K3
LIVE S - Khởi động - Toán 2K3
Giảng viên: Nguyễn Văn Thế
2 chuyên đề / 19 (bài học)
1,500,000đ
900,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K3
Giảng viên: Nguyễn Văn Thế
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
900,000đ
LIVE T - Luyện đề - Toán 2K3
LIVE T - Luyện đề - Toán 2K3
Giảng viên: Nguyễn Văn Thế
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Toán 2K3
LIVE G - Tổng ôn - Toán 2K3
Giảng viên: Nguyễn Văn Thế
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K3
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K3
Giảng viên: Nguyễn Văn Thế
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
1,300,000đ
LIVE T 2K3 - THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ 2021
LIVE T 2K3 - THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ 2021
Giảng viên: Nguyễn Văn Thế
1 chuyên đề / 11 (bài học)
1,800,000đ
1,300,000đ
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K4 - NVT
LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K4 - NVT
Giảng viên: Nguyễn Văn Thế
9 chuyên đề / 140 (bài học)
1,800,000đ
1,000,000đ
LIVE T - Luyện đề - Toán 2K4 - NVT
LIVE T - Luyện đề - Toán 2K4 - NVT
Giảng viên: Nguyễn Văn Thế
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,800,000đ
LIVE G - Tổng ôn - Toán 2K4 - NVT
LIVE G - Tổng ôn - Toán 2K4 - NVT
Giảng viên: Nguyễn Văn Thế
0 chuyên đề / 0 (bài học)
1,500,000đ
Thực chiến phòng thi - Toán học 2K3 - NVT
Thực chiến phòng thi - Toán học 2K3 - NVT
Giảng viên: Nguyễn Văn Thế
0 chuyên đề / 0 (bài học)
900,000đ
500,000đ